Vijesti

Potpisan sporazum o izradi Master plana prometa

 Sporazum o partnerstvu na izradi prometnog Master plana istočne Hrvatske s pripadajućom strateškom procjenom utjecaja na okoliš (SPUO) potpisan je u Virovitici, a potpisali su ga župani i ovlašteni zamjenici župana 5 slavonskih županija. U ime Brodsko-posavske županije Sporazum je potpisao zamjenik županaStjepan Bošnjaković.

Izrada Master plana prometa i SPUO-a glavni su preduvjeti za pokretanje razvojnih projekata u sektoru prometa, a isti će u potpunosti biti usklađeni s osnovnim nacionalnim dokumentom odnosno Strategijom prometnog razvoja RH do 2030. godine. Navedeni dokumenti omogućit će razvoj i modernizaciju prometne infrastrukture, izgradnju potrebnih prometnih čvorišta, modernizaciju sustava javnog prijevoza, povećanje sigurnosti prometa, poboljšanje održivosti prometnog sustava, povezivanje s drugim regijama i poboljšanje okolišno prihvatljivih prijevoznih sredstava, a sve uz financiranje EU sredstvima.

Izrada prometnog Master plana s pripadajućom SPUO sufinancirat će se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (OPKK) s intenzitetom potpore od 85 %. Ukupna vrijednost projekta je 6.718.000 kn od čega bespovratna sredstva iz OPKK iznose 5.710.300 kn, a preostalih 1.007.700 kn osigurat će partneri odnosno 5 slavonskih županija.

24.10.2018 09:28:00

Facebook Twitter Instagram