Vijesti

Potpisan ugovorza Rekonstrukciju i dogradnju postrojenja aglomeracije Požega

Otpadne vode koje se danas ispuštaju u prirodni vodotok- rijeku Orljavu bez odgovarajućeg stupnja pročišćavanja predstavljaju opasnost, kako za zdravlje ljudi tako i za čovjekov okoliš. Upravo zato, danas je u prostorijama gradske vijećnice grada Požege potpisan ugovor za Rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega.

Investitor projekta je Tekija d.o.o za obavljanje vodnih usluga, Požega, dok su partneri na projektu Grad Požega, općina Velika te općina Brestovac. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Nastavkom, odnosno 3 fazom dogradnje postrojenja, zadovoljan je i ponosan gradonačelnik grada Požege, Darko Puljašić.Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda istaknuo je važnost ovoga projekta, kako za same stanovnike Požeško-slavonske županije, tako i za okoliš.Pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Elizabeta Kos, istaknula je kako će se realizacijom ovoga projekta ispuniti zahtjevi hrvatskih i europskih propisa te poboljšati zdravstveni standardi života stanovništva. 

Facebook Twitter Instagram