Vijesti

Požeško slavonska policija organizira javnu dražbu pronađenih stvari

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja 

O B J A V L J U J E
          

PRODAJU NAPUŠTENIH I PRONAĐENIH STVARI I TO:
 
Bicikala                       68 kom

Skuter, Moped              6 kom

Trimeri                         4 kom

Kamini                          5 kom

Ostalo                         11 kom 

Početna cijena navedenih stvari kreće se od 10,00 kn do 300,00 kn.
Prodaja pronađenih i napuštenih stvari pod rednim brojem 1.,2.,3. i 5. održat će se na prostoru Policijske postaje Požega, Hrvatskih branitelja 86, 34000 Požega, 28. lipnja u 10 sati.
 
Prodaja kamina koji se nalaze pod rednim brojem 4. održat će se na prostoru Policijske postaje Pleternica, Vinogradska 5, 34310 Pleternica, 29. lipnja 2022. godine u 10 sati.  
 
Navedene stvari mogu se pogledati 1 sat prije početka prodaje.
 
Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju sve fizičke i pravna osobe. Kupuje se po načelu „viđeno-kupljeno“ te se naknadne reklamacije u pogledu kvalitete i ispravnosti neće uvažiti.
 
Za kupljene stvari uplata se vrši odmah na blagajni u Policijskoj postaji.
 

22.06.2022 13:14:00

Facebook Twitter Instagram