Vijesti

Požeško slavonska županija dobiva regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje

Potpisani su ugovori za prve aktivnosti u projektu „Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje Požeško-slavonske županije“. Nositelj je PS županija uz tehničku pomoć agencije Regionalni koordinator razvoja. Sam projekt za cilj ima stvoriti podlogu za razvoj poljoprivrednog sektora na području Požeško-slavonske županije, upravo kroz poticanje udruživanja, kvalitetnije organiziranje proizvodnje, gradnju skladišnih kapaciteta, usvajanje novih znanja i praćenje novih trendova...

Prva aktivnost u projektu se odnosi na izradu Analize potencijala i razvoja poljoprivredne proizvodnje u Požeško-slavonskoj županiji, za što je danas i potpisan ugovor, s dekanom Fakulteta Agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka, prof.dr.sc. Krunoslavom Zmaićem.

Projekt se sastoji od tri glavne cjeline, koje su međusobno povezane: Prva aktivnost se odnosi na izradu Analize potencijala i razvoja poljoprivredne proizvodnje u Požeško-slavonskoj županiji. Druga aktivnost sadržava izradu organizacijskih modela proizvodnje (u sektoru voća, povrća, svinjogojstva, uspostavi centra za zbrinjavanje i preradu ostataka iz prerade voća i povrća te sektora koji se pokaže kao najvažniji s naglaskom na modele udruživanja poljoprivrednika.)

Projektom će se izraditi i Model uspostave i upravljanja regionalnim centrom razvoja poljoprivredne proizvodnje i izraditi projektno tehnička dokumentacija za navedeni centar.

Razdoblje provedbe projekta: 06.11.2019. – 06.11.2022. godine

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.526.000,00 kuna, udio sufinanciranja iz EU : 2.147.100,00 kuna (85%), udio vlastitih sredstava: 378.900,00 kuna (15%)

05.03.2020 16:28:00

Facebook Twitter Instagram