Vijesti

Predavanje Kluba Plavi cvijet: Rad s djecom s razvojnim teškoćama

 Plavi cvijet - Klub osoba s poteškoćama autističnog spektra organizirao je proteklog vikenda predavanje Marka Brusača, mag.cin., kineziologa na temu rada s djecom s razvojnim teškoćama.

Primjena kinezioloških principa od rođenja kroz ranu intervenciju do starije životne dobi i primjena istih u svrhu poboljšanja kvalitete života kod osoba iz spektra autizma

Djeca, učenici i mladi s teškoćama u razvoju i ponašanju te osobe s invaliditetom rjeđe se odlučuju za bavljenje kineziološkim aktivnostima od njihovih ostalih vršnjaka. Kako odrastaju, trend se nastavlja, a broj odraslih osoba s invaliditetom uključenih u kineziološke aktivnosti sve je manji. Stručnjaci svih profila, liječnici, kineziolozi, socijalni pedagozi, defektolozi, rehabilitatori, psiholozi, i drugi koji svakodnevno rade s djecom, učenicima i mladima s teškoćama u razvoju i ponašanju te s osobama s invaliditetom ili koji su u kontaktu s članovima njihove uže obitelji trebali bi promovirati važnost bavljenja kineziološkim aktivnostima u ovako osjetljivim populacijama.

Glavni ciljevi povećanja razine tjelesne aktivnosti djece i mladih s teškoćama u razvoju i ponašanju jesu smanjenje opadanja aerobnih sposobnosti uslijed njihove nepokretljivosti, optimizacija njihovih fizičkih mogućnosti te poboljšanje cjelokupnog blagostanja.

Redovita kineziološka aktivnost neophodna je za razvoj i održavanje normalne mišićne jakosti, fleksibilnosti, posturalne kontrole i drugih motoričkih sposobnosti koje mogu usporiti pogoršanje funkcionalnosti pokreta u toj populaciji te povećati njihovu samostalnost.

Facebook Twitter Instagram