Vijesti

Predsjednica RH na potpisivanju sporazuma o plinifikaciji Rafinerije

Da se stvari pokreću u procesu plinofikacije Rafinerije nafte Brod u Bosanskom Brodu dokazala je i predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović koja je danas u Slavonskom Brodu nazočla svečanosti potpisvanje dokumenata nužnih  za realizaciju projekta „Opskrba prirodnim plinom Rafinerije nafte Brod". Potpisivanjem ovih sporazuma konačno se stvaraju pravni preduvjeti za rješavanje pitanja plinifikacije rafinerije i prelaska na novi čišći energent koji će eliminirati zagađenje prouzročeno radom rafinerije koja sada kao pogonsko gorivo koristi mazut.

Plinifikacija rafinerije će uvelike smanjiti onečišćenje zraka s obje strane državne granice izazvano radom Rafinerije te omogućiti modernizaciju na razinu visokih ekoloških standarda čime će postati konkurentna na tržištu i svesti utjecaj na okoliš na prihvatljivu razinu. Na, ovom Projektu, projektu opskrbe plinom Rafinerije nafte Brod(RNB) sudjeluje više dionika. Crodux je nositelj cijelog Projekta.

Ugovorom o opskrbi plinom Rafinerije, od strane Crodux plina, Crodux se obvezao opskrbljivati Rafineriju plinom u razdoblju od 10 godina.

Da bi se mogao realizirati ovaj Ugovor, Crodux , kao investitor, ulaže 24.5 mil kn u izravni plinovod, kojim će se Rafinerija, kao krajnji kupac, spojiti na transportni sustav RH i njime opskrbljivati plinom.

Ovim Sporazumom RNB se obvezala kroz razdoblje od 10 godina, koliko traje i ugovor o opskrbi, platiti Crodux-u trošak kapitalnih ulaganja u izravni plinovod.

Crodux također ulaže u izgradnju priključaka na transportni sustav Republike Hrvatske, odnosno Mjerno redukcijsku stanicu (MRS), koju će izgraditi Plinacro, a na kojuće se spojiti Izravni plinovod.

Ugovorom o priključenju Crodux se obvezuje platiti Plinacro-u sve troškove izgradnje priključka na, MRS Slobodnica. Realizacijom ovog Projekta Plinacro-u su osigurani i dodatni prihodi za transport plina i prodaju transportnih kapaciteta.

„Vjerujem da će i građani , poduzetnici te lokalna uprava, prepoznati  i naći koristi u ovom Projektu. Rokovi izvršenja ovise prvenstveno o rokovima izgradnje MRS od strane Plinacro-a, a za Crodux važno je da Plinacro što prije provede formalno pravne procedure u svezi produktovoda kako bi Crodux mogao pristupiti rekonstrukciji i prenamjeni produktovoda u izravni plinovod.- kazala je prdsjednica na danšnjem potpisivanju ugovora

Facebook Twitter Instagram