Vijesti

Priopćenje sa zatvorenog dijela 203. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu  203. sjednice, Vlada je utvrdila odgovore na Pisma službene obavijesti Europske komisije broj 2019/0322,  u vezi s emisijom ugljika te na broj 2019/0323, u vezi s genetski modificiranim organizmima u okolišu, koji će biti proslijeđeni Europskoj komisiji.  Vlada je također odgovorila na Obrazloženo mišljenje Europske komisije broj 2018/2285, u vezi s priznavanjem stručnih kvalifikacija. 

Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom, u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.  Vlada je donijela odluku o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti. 

Usvojeno je i Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te Pregled zakonskih prijedloga iz zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu. 

Vlada je donijela i sljedeće kadrovske odluke: 

Vladimir Augustič imenovan je članom Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, kao predstavnik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, umjesto dosadašnjeg člana koji je preminuo.

Zbog isteka mandata s danom 4. veljače 2020., razriješeni su dosadašnje članice i članovi te zamjenici članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. To su: dr. sc. Marko Sinobad, Kristina Zloušić-Idjaković, Tamara Ganoci Frisch, doc. dr. sc. Mirela Hrovatin, Hrvoje Pavičić, Amelio Vekić, Marija Tusun, Tatjana Horvatić, mr. sc. Zoran Čiča i Vesna Soldo. 

Novim su članicama i članovima  toga Povjerenstva, s danom 5. veljače 2020., kao predstavnici iz reda državnih službenika u Ministarstvu kulture, imenovani: dr. sc. Marko Sinobad, Kristina Zloušić-Idjaković, Tamara Ganoci Frisch, doc. dr. sc. Mirela Hrovatin, Hrvoje Pavičić, a zamjenicama i zamjenicima članova Amelio Vekić, Marija Tusun, Tatjana Horvatić, mr. sc. Zoran Čiča i Vesna Soldo.

 

Facebook Twitter Instagram