Vijesti

Pripremljeni za turističku i protupožarnu sezonu!

Priprema i provedba aktivnosti za turističku i protupožarnu sezonu u 2018. godini bila je tema današnjeg radnog sastanka odžanog u Velikoj vijćnici županijske uprave na inicijativu Državne uprave za zaštitu i spašavanje – područnog ureda u Slavonskom Brodu. Uz predstavnike institucija koje će sudjelovati u provedbi  programa „TURS 2018", današnjem sastankom je predsjedavao predstojnikk DUZS- poodručnog ureda Slavonski BrodPavo Baričić.

Na sastanku je zaključeno kako će Državna uprava za zaštitu i spašavanje biti zadužena za koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje cjelokupne aktivnost vatrogasnih postrojbi Brodsko-posavske županije kao i Civilne zaštite i drugih institucija.

Pripremne  aktivnosti provodit će se  sukladno  analizi požarne sezone za 2018. godinu te podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi zadaća tijekom prethodnih godina i podataka o stanju utvrđenom inspekcijskim nadzorom. Programom aktivnosti propisuju se mjere, obveze i aktivnosti iz djelokruga svakog od dionika provedbe Programa. Pripreme protupožarne sezone uključuju ažuriranje i donošenje planova, prosudbe angažiranja ispomoći, provođenje pripremnih vježbi radi provjere spremnosti i koordinacije snaga koje provode zadaće tijekom ljetne protupožarne sezone, pripremu i čišćenje terena i uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti na ugroženom području, svakodnevno praćenje meteo situacije kao i stalnu razmjenu informacija između svih sudionika provedbe Programa aktivnosti.

Iako Brodsko-posavska županija ne spada u hrvatske županije kojoj svake godine prijete ugrozbe  od požara, prevencijom će se i najmanja potencijalna mogućnost svesti na minimum, a samim time pomoći jedinicama  lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama građana te vatrogasnih i drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Facebook Twitter Instagram