Vijesti

Prvog ožujka drugi Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora

 Ove godine obilježava se po drugi put, Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora koji će obilježiti i u Udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu. 

U četvrtak 7. ožujka zajedno s Udrugom Loco Moto organiziraju predavanje i radionicu s Margaretom Vidmar, rehabilitatoricom i umjetnicom (
www.vidmar-art.net) koja će svojim iskustvom i znanjem pomoći u kreiranju nastavka i realiziraju projekta "Interaktivna Inkluzivna Ivana" u 2019.
U utorak, 12. ožujka sudjelovat će  u svečanom obilježavanju Dana edukacijskih rehabilitatora u organizaciji Udruge Točkica..

Proglašenje Nacionalnog dana inicirao je Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (nevladina udruga stručnjaka), a podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.  Prvi ožujak je vezan za dan smrti profesora Tomislava Špoljara, koji je početkom 20. stoljeća u Varaždinu inicirao osnivanje i rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju. Godine 1963. osnovao je Visoku defektološku školu pri Sveučilištu u Zagrebu koja je u to vrijeme bila prva i jedina visokoškolska ustanova sveučilišnog studija defektologije u Hrvatskoj, ali i u cijeloj tadašnjoj državi. Naknadno, ta je škola prerasla u fakultet, a profesor Špoljar bio je njegov prvi dekan.

Proglašenjem 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora ističe se njihovo značenje i uloga kako u ustanovama u kojima djeluju, tako i u široj društvenoj zajednici, posebice jer svojim znanjem uklanjaju predrasude prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, zagovaraju i promiču prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja, obrazlaže Odbor.

28.02.2019 14:42:29

Facebook Twitter Instagram