Vijesti

PU POŽEŠKO SLAVONSKA: ORUŽJE PRIJAVITE POLICIJI!

Prema novom Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana zračne puške i pištolji moraju se prijaviti policiji i držati na sigurnom. Dana 01.11.2018. godine stupio je na snagu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana („NN“, br. 94/18.), kojim je u članku 79. stavku 6. propisano:

„Građani koji posjeduju zračno oružje koje je prema odredbama Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. i 59/12.) bilo razvrstano u kategoriju D dužni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prijaviti posjedovanje tog oružja nadležnom tijelu.“

Citirana zakonska odredba odnosi se na ono zračno oružje koje građani već imaju u svom posjedu duži niz godina, a do sada nije trebalo biti prijavljeno i bilo je razvrstano u kategoriju D (većinom su to u posjedu građana zračne puške), potrebno je prijaviti nadležnom tijelu do 31.10.2019. godine.

Također je stupanjem na snagu gore navedenog Zakona propisano da se sve zračno oružje kupljeno ili nabavljeno od 01.11.2018. godine mora prijaviti nadležnom tijelu u roku od 8 dana.

Iznimka je oružje koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje za airsoft i paintball), koje je dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu, a razvrstano je u kategoriju D i potrebno ga je prijaviti samo u slučaju prelaska državne granice.

Molim Vas da o tome upoznate što širi krug građanstva kako bi do navedenog datuma mogli prijaviti zračno oružje (zračne puške, pištolje, revolvere i druge naprave koje snagom stlačenog zraka ili drugog plina izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu ili drugi projektil) za koje do sada nije bila propisana obveza prijavljivanja.

Za neprijavljivanje oružje kategorije C do navedenog datuma propisana je novčana kazna u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja.


 

24.10.2019 11:29:00

Facebook Twitter Instagram