Vijesti

Radovi na šetnici u tijeku

S dolaskom ljeta, sve više vremena provodimo u šetnji i obilasku našeg grada, a među Brođanima je osobito popularna šetnica uz Savu, odnosno kej.

U blizini graničnog mosta još su uvijek vidljivi radovi na produženju šetnice, stoga smo odlučili provjeriti u kojoj su fazi radovi i kada možemo očekivati njihov kraj.

Tim smo povodom razgovarali sa Ivanom Ćosićem, direktorom tvrtke Brodska posavina koja izvodi radove, koji nam je ispričao kako teku radovi obzirom na vremenske neprilike.

- Završetak projektiranih radova ugovorom je definiran dvije godine od početka radova, o čemu vodimo brigu u suradnji sa Investitorom. Ono što je naravno bila naša želja je izvesti radove, odnosno izgraditi obaloutvrdu prije planiranog roka, ali na našu žalost, vremenski uvjeti nisu dopuštali kontinuirani rad koji bi to omogućio. Kako Vam je svakako poznato, radovi su uvelike ovisni o vodostaju rijeke Save te o vremenskim uvjetima, u pogledu padalina i posljedično uvjeta tla za pristup strojeva. Vezano na dogovorenu dinamiku izvedbe radova, koja je konstantno povezana sa vodostajima rijeke Save, u stalnom smo kontaktu sa Investitorom, odnosno Hrvatskim vodama, koje također pozorno prate ovaj projekt i njegovu realizaciju te su upoznati sa planiranom dinamikom i svom problematikom ovog projekta. Ono što možemo s naše strane potvrditi, a u što se možete uvjeriti i ako ste ovih dana bili u blizini gradilišta obaloutvrde, je da čim su vremenski uvjeti donekle dopustili pristup gradilištu (vodostaj oko +100 i koliko toliko suho tlo), pristupili smo nastavku radova sa povećanim kapacitetima radnika i mehanizacije. Od stavki koje smo mogli zasebno pripremiti, a to je prvenstveno nabavka materijala (kocke, armatura i sl.) smo se prethodno  opskrbili i sada prema predviđenoj dinamici radova vršimo moguće radove. Ponavljam kako je dinamika radova uvjetovana rijekom Savom i kako ne možemo sa sigurnošću odrediti točan rok završetka obaloutvrde, ali radimo punim kapacitetima na izvršenju ugovornih obveza. Konkretni termin završetka bit će definiran u dogovoru s Investitorom. U interesu nam je svakako predmetnu građevinu izvesti kvalitetno kako bi ona ispunjavala sve bitne i projektirane zahtjeve za građevinu te bila nastavak reprezentativne građevine obaloutvrde i šetnice grada Slavonskog Broda, a kako bi te radove mogli kvalitetno izvesti, uvjetovani smo vremenskim prilikama. Vremenski uvjeti još uvijek nisu povoljni (vodostaj preko +150) jer i dan danas ne možemo dovršavati radove u dnu građevine koji su neophodni da bi se građevina vertikalno izgrađivala. Činimo sve napore da napravimo sve pripreme potrebne da u uvjetima povoljnog vodostaja što prije završimo kritične radove kako bi građevinu mogli izgrađivati u vertikalnom presjeku, za što imamo potreban materijal. Napomenuli bi još kako u razdoblju od rujna prošle godine pa sve do konca lipnja ove godine (još i danas) nismo bili u mogućnosti izvoditi projektirane radove zbog nepovoljnog vodostaja te da smo o tome i obavijestili Investitora projekta. S naše strane projektu obaloutvrde pristupa se sa najvećim prioritetom te se nadamo kako ćemo uspjeti što prije izvesti sve projektirane radove i Investitoru i našim sugrađanima izgraditi nastavak šetnice uz rijeku Savu, zaključio je direktor Ćosić.

Facebook Twitter Instagram