Vijesti

Savjet mladih Grada Slavonskog Broda provodi projekt Grad za mlade

Savjet mladih Grada Slavonskog Broda od prosinca 2018. godine provodi projekt Grad za mlade koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu, prioritetno područje P.6. Lokalni i regionalni programi za mlade. Nositelj je projekta Grad Slavonski Brod u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti.

U provedbi aktivnosti sudjeluju članovi Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda uz stručnu podršku tvrtke Vallis savjetovanje.

Ciljevi projekta su:

  • utvrditi probleme i potrebe mladih u gradu kroz uključenje lokalnih dionika i pripadnika ciljne skupine kao i kroz sistematizaciju i analizu službenih statističkih podataka o područjima značajnim za život mladih

  • definirati ciljeve, prioritete i mjere te konkretne projektne prijedloge kao odgovor na prethodno identificirane potrebe i probleme, također uz najviši mogući stupanj uključenosti relevantnih dionika i ciljne kupine

  • izraditi planski dokument Program za mlade Grada Slavonskog Broda kao konačni rezultat svih provedenih aktivnosti.

U svrhu analize aktualnih potreba i problema mladih u tijeku je provedba anketiranja ciljne skupine, tj. mladih. Do sada je prikupljeno više od 880 odgovora, a sve zainteresirane mlade koji još uvijek nisu ispunili anketu pozivamo da to učine najkasnije do 7. srpnja 2019. na poveznici https://forms.gle/5DjkHRVqpynpCF4d8. 

Nadalje, do polovice srpnja bit će provedene i tri radionice na kojima će članovi Savjeta mladih i osobe koje su predstavnici organizacija koje se kroz svoje djelovanje bave mladima (ustanove, udruge i razne institucije) kao i zainteresirane fizičke osobe sudjelovati u SWOT analizama (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji) područja važnih za život mladih: obrazovanje, zapošljavanje, kreativnost i kultura, mobilnost i sudjelovanje u donošenju politika, volonterizam i uključenost u organizacije civilnog društva te sport i rekreacija. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane osobe koje žele sudjelovati u SWOT analizama da se jave do 2. srpnja na e-adresu savjetmladihgsb@gmail.com s obveznom napomenom za koja se područja javljaju.

Projekt traje do listopada ove godine, a provedba svih aktivnosti rezultirat će prvim lokalnim planskim dokumentom čija svrha je definiranje potreba i problema mladih i davanje konkretnih odgovora i preporuka za njihovo rješavanje u idućim godinama. Dokument će obuhvatiti i konkretne projekte ideje koje će svi zainteresirani dionici imati priliku dostaviti ispunjavanjem obrasca za projektne ideje koji je dostupan na poveznici https://www.slavonski-brod.hr/index.php/savjet-mladih-grada.


 

Facebook Twitter Instagram