Vijesti

Športska udruga gluhih Nove Gradiške na ljetnom sportskom kampu

U sklopu projekta „Sa mladima kroz športski život“ Športska udruga gluhih Nova Gradiška je organizirala Ljetni športski kamp za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Sudjelovalo je 20 osoba sa invaliditetom, većinom  osobe s oštećenim sluhom.

Polaznici su 29.lipnja ranom zorom krenuli iz Nove Gradiške i Zagreba prema Selcu, odredištu u kojemu je Kamp održan. Bili su smješteni u tamošnjem Hostelu „Karlovac“, a Kamp je potrajao do 4. srpnja.

Na putu do Selca  uživali su u ljepotama Gorskoga kotara i Primorsko-goranske županije, a u konačnici su vidjeli i Jadransko more. Po dolasku u Selce odmah su se uputili na plažu i bili su spremni za sport i rekreaciju u moru.

Naši korisnici u projektu kvalitetno su  iskoristili vrijeme, koje su proveli zajedno u Kampu i družili se kroz sportske i edukativne radionice. Ako još k tomu dodamo i vremenske uvjete koji su im išli u prilog, lako je zaključiti da su proveli 5 prekrasnih  dana u sunčanom Selcu. 

Izrazili su zadovoljstvo cjelokupnim programom Kampa, smještajem, hranom, organizacijom te istaknuli želju i potrebu za više ovakvih aktivnosti, koje će im omogućiti međusobno druženje, učenje i uključivanje u sportske i rekreativne aktivnosti. 

Ovakvi sadržaji od velike su važnosti za osobe sa invaliditetom i doprinose njihovome zdravlju, ali i većim mogućnostima socijalizacije i integracije u zajednicu.

Aktivnosti su se odvijale prema planiranom programu, a slobodno vrijeme iskoristili su za šetnju i druženje.

O programu Kampa

Prijepodnevni sati bili su rezervirane za neformalne edukacije, dok su se poslijepodne održavale sportske i rekreativne aktivnosti prilagođene potrebama i izboru samih sudionika. 

Kako  bi sportske aktivnosti bile što kvalitetnije provedene osigurana je oprema i sve potrebno za kvalitetnu provedbu sadržaja. 

Povratne informacije koje smo dobili od sudionika potvrđuju kako su, kroz različite aktivnosti, u ovih 5 dana Kampa maksimalno iskoristili svaki trenutak u prirodi, puno toga naučili, družili se i uživali. U prilog rečenome su i fotografije koje su nam poslali.

Kroz ovaj projekt osigurano je polaznicima Ljetnog sportskog kampa besplatno sudjelovanje u svim aktivnostima, pa ne čudi činjenica da su mjesta za predviđeni broj polaznika vrlo brzo popunjena.

Ukratko o Projektu

Projekt „Sa mladima kroz športski život“ financira  Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 100 % iznosu u iznosu od 120.000,00 kuna. 

Za cilj ima razviti nove i osigurati bolju uključenost u postojeće aktivnosti o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju kroz športske i društvene aktivnosti za lokalnu zajednicu za 30 OSI i 20 djece s teškoćama u razvoju. Na taj način smanjiti će se socijalna isključenost ove marginalizirane skupine naših sugrađana. 

Ujedno je i odgovor na pitanje zbrinjavanja djece i mladih u obiteljima u kojima su oba roditelja zaposlena. 

Osmisli smo pružanje kvalitetno organiziranoga slobodnoga vremena što pomaže  u razvijanju dodatnih kompetencija kod djece i mladih, ali i u poboljšanju ponašanja i uspjeha u školi. 

U današnjem društvu često je zanemarena važnost  izvannastavnih aktivnosti — djeci i mladima nije pružen dovoljno različitih sadržaja koji bi se realizirali u skladu s njihovim potrebama. 

Aktivnosti u okviru ovoga Projekta odvijaju se u posebnim skupinama u kojoj se djeca i mladi sa oštećenim sluhom uključuju prema vlastitom odabiru. Budući da djeca i mladi dobrovoljno odabiru aktivnosti, prisutan je visok stupanj motivacije što omogućuje širok opseg sadržaja i lakše usvajanje znanja. Korisnici su djeca i mladi sa oštećenim sluhom te njihovi vršnjaci. 

Projekt ima za cilj poboljšati težak položaj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u društvu i time naglasiti kako su one trenutačno diskriminirane u odnosu na uključivanje u športske i društvene aktivnosti, a sve s ciljem razvoja socijalnog kapitala lokalne zajednice i svijesti cjelokupnog društva. 

Korisnici projektnih aktivnosti su osobe s invaliditetom, a sve su aktivnosti prilagođene njihovim potrebama što čini cijeli projekt dostupan za OSI. 

 

07.07.2022 15:18:00

Facebook Twitter Instagram