Vijesti

Stereotipi i predrasude o osobama s invaliditetom u hrvatskim medijima

Povodom obilježavanja prve godišnjice rada Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak organizirala je radionicu za predstavnike medija na temu „Stereotipi i predrasude o osobama s invaliditetom u hrvatskim medijima“. Radionica je održana 11. studenoga 2019. godine u Hotelu Osijek, a uz predstavnike medija sudjelovali su i predstavnici civilnog društva te djelatnici institucija koji su zaduženi za komuniciranje s javnošću.

Pravobraniteljica i suradnici prisutnima su predstavili područja rada Ureda pravobraniteljice preko institucionalnih mehanizama, zakonodavnog okvira te nadležnosti i djelokruga rada, posebno ukazavši na najznačajnije aktivnosti provedene u prvoj godini rada Područnog ureda u Osijeku. Istaknuto je da se otvaranjem Područnog ureda uspjelo u znatnoj mjeri osobama s invaliditetom na području Slavonije, Baranje i Srijema približiti informacije o pravima koja imaju, o tome gdje i na koji način ta prava mogu ostvariti i kome se obratiti u slučaju kršenja njihovih prava te kako se zaštiti od diskriminacije na temelju invaliditeta. Kao jedan od pokazatelja važnosti otvaranja područnih ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom istaknuto je da se u prvih godinu dana Područnom uredu u Osijeku u gotovo 1300 navrata obratilo preko 400 osoba s invaliditetom, članova njihovih obitelji, predstavnika udruga, djelatnika raznih ustanova i institucija te zainteresiranih građana. Postupajući po tim obraćanjima (upitima, zamolbama, zahtjevima, pritužbama, obavijestima…), provedeno je preko 600 radnji i aktivnosti iz nadležnosti pravobraniteljice (savjetovanja, preporuke, upozorenja, prijedlozi, obilasci, obavijesti, sastanci…). Posebna zahvala upućena je medijima i predstavnicima udruga s kojima je u prvoj godini rada uspostavljena uspješna suradnja, a koja je preduvjet za uklanjanje prepreka na koje nailaze osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji u svakodnevnom životu.

Tijekom radionice, Pravobraniteljica i suradnici istaknuli su činjenicu da su mediji, kao kreatori percepcije javnosti o osobama s invaliditetom, i medijsko izvještavanje o osobama s invaliditetom neizmjerno bitni za osobe s invaliditetom i udruge koje se bave njihovim položajem u društvu te se kroz primjere iz prakse pokušalo osvijestiti obrasce izvještavanja koji nisu u skladu sa zahtjevima UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i naznačiti koji bi bili prikladniji načini. Također, prisutne se podsjetilo na važnost korištenja terminologije koja je u skladu sa odredbama Konvencije, posebno istaknuvši da već naziv kojim oslovljavamo određenu grupu ljudi ili pojedinca može odrediti stav prema istima. Kroz teorijsko izlaganje i primjere iz prakse ukazano je na promjenu u načinu gledanja na invaliditet i osobe s invaliditetom, odnosno na nužnost shvaćanja invaliditeta kao pitanja ljudskih prava te se prisutne pozvalo na odmak od medicinskog modela i modela milosrđa koji još uvijek prevladavaju u našem društvu, prema društvenom modelu invaliditeta i stavljanju naglaska na osobi kao nositelju jednakih prava i njezinim sposobnostima i željama, umjesto na bolesti, nedostatku ili oštećenju.

Tijekom rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, iznesena su brojna iskustva samih predstavnika medija i udruga vezano za izvještavanje o osobama s invaliditetom te prikazivanje tema od interesa za osobe s invaliditetom, ukazano je na poteškoće s kojima se susreću mediji i organizacije civilnog društva, a izneseni su i primjeri dobre prakse koji mogu biti putokaz na koji način osigurati senzibiliziranje javnosti za prava osoba s invaliditetom, promicati pozitivnu percepciju i veći stupanj društvene svijesti o osobama s invaliditetom.


12.11.2019 14:28:43

Facebook Twitter Instagram