Vijesti

Svečana dodjela uvjerenja nakon osposobljavanja kroz projekt 'Zaželi i ostvari - faza II'

Grad Pleternica održao je u ponedjeljak, 30. kolovoza svečanu dodjelu uvjerenja nakon uspješno završenog osposobljavanja zaposlenih žena kroz projekt 'Zaželi i ostvari - faza II'.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  2.783.200,00

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:  100%

PRIJAVITELJ:  Grad Pleternica

TRAJANJE PROJEKTA:   18.6.2020.-18.12.2021.

PARTNERI:   Centar za socijalnu skrb Požega, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega

FOND:   Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

OPIS PROJEKTA:

Svjestan potrebe starijih osoba i nezaposlenih žena sa pleterničkog područja Grad Pleternica od lipnja 2020. nastavlja provoditi fazu II projekta ˝Zaželi i ostvari˝. Projekt ima za cilj  omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivoj skupini žena u ruralnom području. Projektnim aktivnostima želi se povećati  razina znanja i vještina zaposlenih žena kroz projekt kako bi bile konkurentnije na tržištu rada u lokalnoj zajednici nakon završetka projekta. Ujedno je cilj i poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. Projektom će se osigurati skrb za starije i nemoćne osobe u njihovom vlastitom domu, očuvati njihovo dostojanstvo i olakšati im pristup pravima i uslugama. Zajedničkim djelovanjem stvorit će se uvjeti za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba, a tako i žena koje će se zaposliti i njihovim obiteljima.

ELEMENTI PROJEKTA I AKTIVNOSTI:

  1. Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
  2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljne skupine
  3. Promidžba i vidljivost- promotivni materijali i aktivnosti

CILJANA SKUPINA:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji HZZ-a PU Požega; Starije i nemoćne osobe 

REZULTAT PROJEKTA:

 Podići kvalitetu života za 180 starijih i nemoćnih osoba te 30 nezaposlenih žena i njihovih obitelji. Ohrabriti žene na ulazak u tržište rada, podići im samopouzdanje i životni standard unutar obitelji.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Pleternice.

 

 

30.08.2021 13:15:00

Facebook Twitter Instagram