Vijesti

SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA 2019 - PREDAVANJE U NASTAVNOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO

 Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je 10. listopada „Svjetskim danom mentalnog zdravlja“ kako bi senzibilizirala javnost o problemima vezanim uz mentalno zdravlje, pružila priliku svima koji se bave ovim područjem da promoviraju svoj rad te potaknula ulaganja u zaštitu mentalnog zdravlja. Svjetski dan mentalnog zdravlja svake godine stavlja naglasak na određeni problem vezan uz mentalno zdravlje. Ove godine je Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH) odlučila da glavna tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja bude prevencija suicida. Suicidalno ponašanje postoji od kada postoji čovjek,ali se zbog niza složenih čimbenika postupno povedavalo u svim dijelovima svijeta te je u posljednjih nekoliko desetljeda doseglo alarmantne statističke razmjere.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji čak više od 800 000 ljudi godišnje počini suicid što je glavni uzrok smrti među populacijom od 15 do 29 godina. Prevladava vjerovanje da samo odrasle osobe pokazuju suicidalno ponašanja, međutim treba naglasiti kako se mnoga djeca i mladi odlučuju na taj korak kao rezultat izloženosti nasilju, seksualnom zlostavljanju, vršnjačkom nasilju i slično. Suicid je globalni javnozdravstveni problem koji zaslužuje pažnju svih dionika u području mentalnog zdravlja uključujudi znanstvene i stručne organizacije, ustanove za korisnike, njihove obitelji i sveučilišta te se u borbi protiv suicida trebaju poduzeti međusektorske i interdisciplinarne mjere.

Također, ova tema zaslužuje posebnu pažnju tijela koja se bave zdravstvenom politikom te izradom politike i smjernica usmjerenih na uspostavljanje strategija za sprječavanje suicida i promicanje mentalnog zdravlja u zajednici. Jako je važna i uloga svih medija jer njihovo prezentiranje može imati i pozitivne i negativne učinke, ovisno o načinu na koji se bave ovom tematikom. Brojni su faktori koji utječu na pojavu suicida i upravo zbog toga svi naši postupci moraju biti usmjereni prema njegovoj prevenciji. Obilježavanjem Svjetskog dana mentalnog zdravlja želi se potaknuti javnost na razmišljanje o mentalnom zdravlju i posebno se pozabaviti stigmom oko suicida kako bi se pružila podrška onima kojima je pomod najpotrebnija. Često osobe koje boluju od mentalnih bolesti nemaju pristup uslugama mentalnog zdravlja bilo da u njihovoj zajednici nema ustanova takvog profila bilo da moraju čekati mjesecima na pregled. Važno je naglasiti kako je suicid mogude spriječiti i zbog toga se svi naši napori i javna politika moraju usredotočiti na prevenciju. 

Tim povodom u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko posavske županije danas stručno predavanje, na temu 'Prevencija suicida - je li moguća?', a održala ga je dr. med. Dubravka Ergović Novotny, spec. psihijatar. Riječ je o sstručnom predavanju u okviru projektne aktivnosti Javnozdravstveni dani, a uz potporu MInistarstva zdravstva. 

Facebook Twitter Instagram