Vijesti

Svjetski dan šuma i obilježavanje 90 godina zaštite prašuma Prašnik i Muški bunar

Ove godine u Brodsko-posavskoj županjii obilježavamo važnu obljetnicu za šumare, biologe i zaštitare prirode: 90
godina kako su prašume Prašnik (nizinska prašuma hrasta lužnjaka u općini Stara Gradiška) i Muški bunar
(prašuma hrasta kitnjaka i bukve smještena na Psunju u općini Okučani) izuzete iz gospodarenja. Šumari su daleke
1929. godine na ovaj način sačuvali iskonske slavonske šume da na njima uče buduće generacije stručnjaka i
znanstvenika. Ovu godinu možemo nazvati i početkom zaštite prirode na teritoriju današnje Brodsko-posavske
županije, a vjerojatno i u širem području Slavonije. Ove prašume danas imaju status posebnih rezervata šumske
vegetacije pod zajedničkom upravom Hrvatskih šuma d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška i Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

 

Obilježavanje je započelo predavanjem održanim u velikoj vijećnici Grada Nove Gradiške na Svjetski dan šuma, 21.
ožujka, u organizaciji Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Nova Gradiška i Hrvatske komore inženjera šumarstva
i drvne tehnologije. Predavanja s temama „Prilagodljivost hrasta lužnjaka na sušni stres“ (predavač doc. dr. sc.
Željko Škvorc) i „Zaštita i upravljanje prašumama u Hrvatskoj“ (predavač prof. dr. sc. Ivica Tikvić) uglednih
znanstvenika sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu pratilo je oko 90 inženjera šumarstva sa područja Županije.
Predavanja će svojom temom svakako doprinijeti obilježavanju ove važne obljetnice i prenošenju ovogodišnjih
ključnih poruka Ujedinjenih naroda povodom Svjetskog dana šuma o važnosti učenja o šumama na svim razinama
radi uspješnijeg odživog upravljanja, zaštite biološke raznolikosti i dugotrajne koristi za lokalnu zajednicu.

22.03.2019 09:45:15

Facebook Twitter Instagram