Vijesti

Svjetski tjedan dojenja, od 1. do 7. kolovoza 2023

 Svjetski tjedan dojenja obilježava se i ove godine u danima od 1. do 7. kolovoza, kako bi se rodilje potaknule na dojenje i time se unaprijedilo zdravlje djece. Cilj obilježavanja Svjetskog tjedna dojenja je podizanje svijesti o važnosti dojenja te promicanje dojenja kao najzdravijeg odabira. Slogan ovogodišnjeg Svjetskog tjedna dojenja je „Korak naprijed za dojenje: educirajte i podržite“. Svjetski savez za podršku dojenju je globalna mreža pojedinaca i organizacija koje se brinu o zaštiti, promociji i pružanju podrške dojenju diljem svijeta, čiji se napori temelje na Innocenti deklaraciji, programu „Ten Links for Nurturing the Future“ i SZO/UNICEF-ovoj Globalnoj strategiji prehrane novorođenčeta i malog djeteta. Svjetski savez za podršku dojenju svake godine povodom Svjetskog tjedna dojenja objavi ciljeve i aktivnosti koji se trebaju provesti radi promocije i zaštite dojenja. Ovogodišnji ciljevi su informiranje javnosti i edukacija o važnosti dojenja, povezivanje pojedinaca i organizacija za učinkovitije promicanje dojenja, osiguravanje podrške dojenja kao ključne javnozdravstvene mjere te poticanje osnaživanja dionika i sustava uključenih u akcije zaštite dojenja sa svrhom unaprjeđenja javnog zdravstva.

Majčino mlijeko osigurava uravnotežen odnos hranjivih sastojaka za optimalan rast i razvoj djeteta, ima jedinstvenu sposobnost zaštite od infekcija i smanjuje rizik od razvoja alergija. Dojenje u svakom trenutku osigurava automatsku adaptaciju potrebama djeteta i učvršćuje psihološke i afektivne učinke na majku i dijete. Dojenje putem dodira koža - koža, kontakta pogledom i drugim osjetima utjelovljuje prisan međuodnos majke i djeteta. Ta čvrsta veza ima trajnu vrijednost jer u tom okruženju počinje prvo učenje i razvoj osjećaja sigurnosti i samopoštovanja. Uz to, ta je veza za dijete najraniji model prisnoga ljudskog odnosa, odnos koji se počinje stvarati između majke i djeteta nakon porođaja je jedinstven. U idealnom slučaju majka i njezino novorođenče nauče usklađivati svoje ponašanje, svatko odgovara onom drugom na zadovoljavajući način i time obogaćuje odnos. Ali, to se ne događa preko noći. Zajedno sa srećom, oduševljenjem i ispunjenjem koje majčinstvo nosi, u toj novoj ulozi postoji i mnogo sumnji i nesigurnosti koje su često povezane s hranjenjem djeteta. Stav žene o dojenju formira se prije i za vrijeme trudnoće stoga je razdoblje trudnoće izuzetno važno za promicanje dojenja i edukaciju trudnica. Posebnu pozornost treba posvetiti prenatalnoj edukaciji i trudničkim tečajevima. Ujedno je potrebno osnaživanje cijele obitelji te stvaranje pozitivnih uvjeta u okruženju u kojem majke mogu nesmetano dojiti. Dojenje se primarno ostvaruje kroz dijadu majka – dijete, ali svoju punu dimenziju dobiva tek uz podršku svih – očeva, partnera, obitelji, radnog mjesta i čitave zajednice. Očevi mogu puno naučiti o dojenju, biti emocionalna i „praktična“ podrška, podijeliti odgovornosti i uloge u kućanstvu i u odnosu s djetetom. Od 1. kolovoza ove godine stupa na snagu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/22) u kojem je uvedeno novo pravo - očinski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje te su regulirane rodiljne i roditeljske potpore. Potrebno je staviti naglasak na što veće sudjelovanje očeva te zajedničko učenje roditeljskih vještina koje će biti podrška majci i djetetu, osobito tijekom uspostave i trajanja duljine dojenja.

Prioriteti javnog zdravstva u Europi i svijetu jesu zaštita, promicanje i potpora dojenja. Niske stope i rani prestanak dojenja imaju velike negativne zdravstvene i društvene posljedice za djecu, žene, okoliš, a uz to rezultiraju većim troškovima za zdravstvenu njegu i povećavaju nejednakosti u zdravlju. Zaštita dojenja odnosi se na zakonsku zaštitu koja omogućuje majkama da doje svoju djecu isključivo do šest mjeseci starosti, ali i da nastave s dojenjem nakon toga. Cilj Svjetske zdravstvene organizacije je da do 2025. godine barem svako drugo dijete bude hranjeno isključivo majčinim mlijekom. Promicanje dojenja uvelike ovisi o provođenju nacionalne politike dojenja i preporuka na svim razinama sustava zdravstvenih i društvenih usluga i to tako da se dojenje smatra normom. U veljači ove godine usvojen je Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. do 2024. godine u kojem se planira nastavak aktivnosti potpore dojenju, kao i primjena Međunarodnog pravilnika za reklamiranje i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko (Kod) kroz nacionalnu regulativu kao i provođenje programa „Rodilište prijatelj majki i djece“. Sva javna rodilišta u Hrvatskoj su ispunila kriterije UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije za dobivanje naziva „rodilište prijatelj djece“. Ujedno, učinkovita potpora na individualnoj razini podrazumijeva da sve žene imaju pristup službama za pomoć dojenju, bilo da je riječ o podršci koju pružaju zdravstveni djelatnici, bilo da je riječ o savjetovalištima, udrugama, forumima za majke i drugo.

01.08.2023 16:04:05

Facebook Twitter Instagram