Vijesti

TURISTIČKI DOLASCI I TURISTIČKI PROMET U GRADU SLAVONSKOM BRODU

Prema podatcima iz jedinstvenog popisa turista koji se vodi pri Turističkoj zajednici grada Slavonskog Broda, u Slavonskom Brodu je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., u registriranim gradskim smještajnim objektima ostvareno:

- 18. 674 dolazaka turista (s udjelom od 55,2 % inozemnih), što predstavlja povećanje od 13,6% u odnosu na 2016.,

- 36.119 noćenja turista (s udjelom od 53,0% inozemnih), što predstavlja povećanje od 14, 3 % u odnosu na 2016, i od čega najveći udio u ukupnom turističkom prometu (36,5%) imaju gradski hoteli ART, SAVUS i CENTRAL.

Prosječno zadržavanje gostiju na području grada u 2017. iznosilo je 1,93 dana.

Napominjemo da je riječ o rezultatima ostvarenim u sektoru pružanja usluga smještaja kao samo jednog od segmenta gradske turističke djelatnosti koja se realizira na području grada, uz ostale segmente

(ugostiteljstvo, turističko posredovanje, prijevoz, djelatnost mjenjačkih usluga, djelatnost organiziranja priredbi, trgovina i drugo), od kojih neki, poput „trgovine“, imaju značajno veći udio u ukupnoj turističkoj potrošnji koja se ostvaruje na području grada u odnosu na djelatnost pružanja usluga smještaja.

Inače, sukladno odredbama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanju naselja u turističke razrede, grad Slavonski Brod i dalje ulazi u kategoriju „A“ turističkog mjesta, i to na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku prema sljedećim pokazateljima: petogodišnji prosjek ostvarenog broja turističkih noćenja; broj turističkih noćenja po stanovniku te ukupna vrijednost prometa u ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku (članak 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

 

 

Facebook Twitter Instagram