Vijesti

U brodskoj bolnici dopuštene posjete pacijentima, pod posebnim uvjetima

 Iz brodske Opće bolnice dr. Josip Benčević izvijestili su građane da je dopušten posjet pacijentima, no uz posebne uvjete.

U bolnicu se može ući isključivo kroz ulaz Poliklinike, a na ulazu je potrebno proći trijažni postupak mjerenja temperature.

Radnim danom posjete su od 15 do 16 sati, a vikendom od 10 do 11.

U bolesničkoj sobi smije se zadržati najviše 10 minuta, a svaki pacijent imati jednog posjetitelja dnevno, koji mora imati zaštitnu masku.

Posjetitelji koji imaju temepraturu višu od 37,2° C neće moći ući, a svi trebaju ispuniti obrazac o epdiemiološkoj anamnezi. Poželjno je skinuti ga sa web stranice bolnice i ispuniti kod kuće te donijeti sa sobom.

 

13.06.2020 08:54:13

Facebook Twitter Instagram