Vijesti

U Muzeju otvorena izložba 'Etno zbirka župnika Mate Kneževića'

U Muzeju Brodskog Posavlja otvorena je etnografska izložba - Etno zbirka župnika Mate Kneževića. Autori su Karolina Lukač, viša kustosica Etnografskog odjela Muzeja Brodskog Posavlja i Krešimir Mijakovac, viši stručni savjetnik, Konzervatorski odjel Slavonski Brod, a nastala je kao rezultat istraživanja i  dokumentiranja stanja jedne od najbogatijih zbirki tog tipa na području Brodskog Posavlja.

Zbirka župnika Mate Kneževića, koja se u trenutku popisivanja čuvala u prostorijama župnog dvora u Garčinu, danas u Gradištu pored Županje, nastajala je tijekom duljeg razdoblja: nasljeđivanjem, otkupom i darovanjem. Želeći očuvati obiteljsku i zavičajnu baštinu, župnik i danas nastavlja dopunjavati zbirku. Osnovu zbirke čine odjevni i uporabni tekstilni predmeti, a župnik sakuplja i drveni namještaj. Odjevni i uporabni predmeti nastali su i korišteni velikim dijelom u selima na području šireg brodskog Posavlja i dijelovima istočne Slavonije (područje Đakova i Vinkovaca) u razdoblju od 19. do iza sredine 20. stoljeća. Odražavaju mnoge osobitosti brodskog Posavlja vidljive u primjeni materijala (nerijetko veći broj pola domaćeg lanenog platna, primjena domaće svile koja je nekoć bila jedna od važnijih grana privrede brodskog Posavlja i sl.) i tehnikama izrade, odnosno vrstama ukrašavanja tekstila kao što su: oblici tkanja na tkalačkom stanu, primjena šlinge, spljeta i raspljeta, sviloveza, zlatoveza, toleda, necanja, isicanja te karakteristične vrste čipke za ovo područje - sunčane čipke.

Pregled zbirke samo je dio širih aktivnosti Etnografskog odjela Muzeja Brodskog Posavlja i Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu kojima se u narednim godinama planira dokumentirati i zaštititi vrednije privatne etnografske zbirke na području brodskog Posavlja.

Izložba ostaje otvorena do 10. svibnja 2019. 

22.03.2019 13:32:09

Facebook Twitter Instagram