Vijesti

U novom niskopodnom vlaku održan sastanak s udrugama osoba s invaliditetom

Završni sastanak projekta ˝Pristupačnost 2022˝, kojeg Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) provodi u suradnji s zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i strojarstva (FER) i udrugama koje se bave temama osoba s invaliditetom, održan je u četvrtak, 1. prosinca, a kao mjesto održavanja sastanka odabran je novi niskopodni vlak Hrvatskih željeznica. Bila je to prigoda za upoznavanje predstavnika udruga i svih prisutnih s novim niskopodnim vlakom na hrvatskom prugama, ali i za razmjenu iskustava i informacija o pristupačnosti, posebno u željezničkom putničkom prometu. Tijekom sastanka, koji je okupio predstavnike udruga osoba s invaliditetom, HAKOM-a, FER-a i HŽPP-a i HŽI-ja, predstavljeni su rezultati projekta, čiji je cilj bio podizanje društvene svijesti o temi osoba s invaliditetom u društvu, poboljšati digitalnu i fizičku pristupačnost te istražiti primjenu novih tehnologija u putničkom željezničkom prometu u odnosu na osobe s invaliditetom. 

U pozdravnom govoru ravnatelj HAKOM-a Miran Gosta istaknuo je kako HAKOM, kao nacionalno regulatorno tijelo, štiti prava putnika te želi povećati kvalitetu i dostupnost usluga u željezničkom prometu. Mrežne usluge mogu znatno olakšati svakodnevne potrebe osoba s invaliditetom, a za to je potrebna šarolikost izbora i dostupnost mrežnih usluga, između ostalog i usluga koje se temelje na mreži pruga i objekata poput kolodvora. HAKOM aktivno doprinosi uključivanju osoba s invaliditetom u društvo podizanjem razine usluga, surađuje s akademskom zajednicom, željezničkim putničkim prijevoznikom i tako pronalazi inovativna rješenja temeljem utvrđenih stvarnih potreba osoba s invaliditetom. Ovim projektom želimo podići svijest o osobama s invaliditetom, poboljšati fizičku i digitalnu pristupačnost te istražiti primjenu novih tehnologija u odnosu na osobe s invaliditetom. To je nastavak aktivnosti koje provodimo već duži niz godina. Pristupačnost je jedna od temeljnih načela Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću moraju imati ista prava, slobode kretanja, slobode izbora i nediskriminacije. U suradnji s FER-om HAKOM je proveo istraživanje pristupačnosti usluga putničkog prijevoza, a analizu je dostavio prijevozniku. Nadamo se kako će preporuke biti primijenjene – istaknuo je Gosta. 

Novi niskopodni vlakovi osigurat će bolju mobilnost građana

Predsjednik uprave HŽ-a Putnički promet Željko Ukić upoznao je prisutne s novim niskopodnim vlakom za prigradski prijevoz u kojem je omogućen pristup osobama s invalidskim kolicima, osigurana su i mjesta za smještaj putnika, prilagođen je i toalet. Trenutno se u gradskom i prigradskom prometu raspolaže s 40 ovakvih vlakova, a radi osiguranja bolje mobilnosti građana i unaprjeđenja usluge HŽ kontinuirano, uz podršku Vlade i ministra, nabavlja nove vlakove. U tijeku je proizvodnja 21 novog vlaka, sufinanciranih iz EU fondova. Do kraja 2023. vlakovi će voziti u gradskom, prigradskom i regionalnom prijevozu i bit će prilagođeni tehničkim specifikacijama za interoperabilnost za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Uz omogućavanje pristupa i smještaj osoba vlakovi će, između ostalog, imati i taktilne znakove, tipke i rukohvate bez oštrih rubova. Tri takva vlaka, najnovije generacije bit će puštena u promet do kraja ove godine, – najavio je Ukić te je dodao kako je uz 21 elektromotorni vlak iz EU fondova Vlada RH dala suglasnost HŽ Putničkom prijevozu i za sedam vlakova za regionalni prijevoz. Isto tako, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026., HŽ će nabaviti i dva vlaka, elektrobaterijski i baterijski, koji će voziti na neelektrificiranim prugama, a ugovor za prvi vlak bit će potpisan do kraja ove godine. Nadamo se da ćemo sve ove naše stare vlakove, a ima ih preko 60-tak starih preko 40 godina i koji nisu na ovakav način prilagođeni, uspjeti do kraja desetljeća zamijeniti u potpunosti, dodao je.

Subhi Tawfiq, član uprave HŽ infrastrukture istaknuo je kako je HŽ Infrastruktura u sve svoje projekte obnove implementirala sve smjernice Europske komisije te kako će se potruditi da dinamika prilagodbe bude što brža. Jedan od aktualnih projekata je kolodvor Zagreb Glavni u koji će se uključiti i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kako bi pronašli još bolja rješenja i olakšali pristup infrastrukturi na najbolji mogući način. 

Aplikacije koje će pridonijeti pristupačnom prijevozu željeznicom

Voditeljica FER-ovog tima prof. Željka Car, istaknula je kako postoji golema motiviranost studenata koje zanima ovo područje i koji su spremni raditi na projektima koji će omogućiti primjenu novih tehnologija i njihovu korisnu upotrebu. Studentica Lea Matković demonstrirala je i izradila prototip rješenja pristupačnog prijevoza željeznicom za osobe s invaliditetom. To je aplikacija koja, među ostalim, pomaže pri kupnji i rezervaciji karata i potrebi asistencije, a nudi i druge usluge koje bi osobama s invaliditetom mogle biti korisne prilikom putovanja vlakovima. Studentica Katarina Mišura razvila je prototip aplikacije koja bi mogla olakšati putovanje slijepim i slabovidnim osobama. Aplikacija se temelji na upotrebi elektroničkih označivača pozicije, koji se mogu smjestiti u vlaku ili na kolodvorima, a s njima se povezuje aplikacija na pametnom telefonu slijepe ili visoko slabovidne osobe i na taj način se daju podaci o poziciji kupea, sjedala, dijelova vlaka ili kolodvora itd.

Kristijan Solina, rukovoditelj Sektora željezničkih usluga u HAKOM-u pozdravio je sve inicijative koje su ostvarene u suradnji s HAKOM-om da bi se poboljšala usluga te je predstavio uredbe koje su implementirane kako bi se poboljšala prava svih putnika. - HAKOM će nastaviti provoditi kontrolu poštivanja propisa inspekcijskim nadzorom i surađivati s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, a od putnika tražimo mišljenja jer njihova perspektiva je najvažnija. I od ovog projekta očekujemo poboljšanja, nadamo se još boljim sustavima i naprednijim tehnologijama u vlakovima, a HAKOM će sve nadzirati i provoditi suradnju koja je važna i kojom se može riješiti mnogo toga.- istaknuo je Solina.

Inspekcijska rješenja donijela su poboljšanja

HAKOM-ovi inspektori za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu Ivica Škrtić i Ivan Šimunec prezentirali su primjere inspekcijskih nadzora koje su proveli, a koji su rezultirali poboljšanjima za putnike. Tako je osigurana pomoć osobama s invaliditetom kod dolaska i odlaska na kolodvor i ulaska i izlaska u vlak, propisivanje reorganizacije prijevoza i opće upute za rad s podiznom platformom, a inspekcijskim nadzorom utvrdilo se da niti jedno provjereno mjesto nije upućivalo putnike o najbližem kolodvoru s osobljem za pomoć osobama s invaliditetom, informacije su se pružale na neadekvatnim mjestima, pa se izdalo rješenje da se nepravilnosti otklone i trenutačno HAKOM provodi provjere.

Svake dvije godine HAKOM objavljuje plakate i brošure o pravima putnika jer često putnici ne znaju svoja prava i obveze. Nova brošura bit će izdana sljedeće godine, usklađena je s novom uredbom o pravima putnika i općim uvjetima i bit će dostupna u kolodvorima, vlakovima i na mrežnim stranicama HAKOM-a.

Snježana Malinović, direktorica prodaje HŽ Putničkog prijevoza predstavila je nove niskopodne vlakove koji su prilagođeni za prijevoz osoba s poteškoćama i smanjenom pokretljivošću u kakvom je i završni sastanak održan, a Laura Mikulić iz HŽ Infrastrukture govorila je o pripremi dokumentacije za modernizaciju i rekonstrukciju stajališta i obvezama koje proizlaze iz važećih uredbi. Istaknula je dobru suradnju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, a pri izradi studijske dokumentacije i s udrugama, građanima i jedinicama lokalne uprave i samouprave s kojima se pronalaze rješenja. Pristupačnost je jednako sloboda – podvukla je.

Dr. sc. Ivana Rašan s FER-a kazala je kako je istraživanje FER-a provedeno da bi se vidjelo što se dodatno može ponuditi osobama s različitim oblicima invaliditeta u suradnji s njima samima. - Čovjek je ključ svega, a nakon toga tehnologija. – istaknula je te je podsjetila na projekte na kojima od 2017. rade FER i HAKOM. Aplikacije i projekte predstavile su u FER-ove predstavnice Matea Žilak i Matea Zovko, a uključivale su aplikaciju Kviz koja istovremeno uči i simulira različite teškoće osoba s invaliditetom i tako pomaže dizajnerima i programerima osvijestiti kako napraviti pristupačan prikaz na ekranu, pristupačno web sjedište te metodologije za izrade pristupačnih web stranica i mobilnih aplikacija, istraživanja pristupačnosti web stranica HAKOM-a, operatora elektroničkih komunikacija, Hrvatske pošte te HŽI-ja i HŽPP-a, edukativnu igru za podizanje svijesti i učenje o pravilnom načinu komunikacije s osobama s invaliditetom u raznim situacijama, kao i metodologiju i materijale za održavanje radionica u školama o temi osoba s invaliditetom radi podizanja razine znanja i svijesti.

Kako otkloniti ili barem umanjiti barijere koje još uvijek postoje?

Osobe s invaliditetom osjećaju pozitivne pomake koji se događaju, no poteškoće su još uvijek prisutne i ponekad nije potrebno učiniti mnogo da bi se otklonile. Roman Baštijan (Savez SUMSI) predstavio je svoju viziju idealnog putovanja vlakom. - Trenutno stanje daleko je od idealne situacije, a ne treba posebno ponavljati koji su to izazovi koje imaju osobe s invaliditetom. Naknadno rađene prilagode nisu dobre, kvarljive su i nisu efikasne. Treba razmišljati unaprijed – naglasio je.

Marija Livajušić iz centra UP2Date iznijela je negativna iskustva slijepih i visokoslabovidnih osoba te je ukazala kako vlak nikad ne staje na istom mjestu, a rijetke su i tihe zvučne najave koje im nisu razumljive. Vrata se prebrzo otvaraju i zavaraju, uglavnom su vlakovi previše podignuti. - Uz to, vlakovi kasne, a kad dođe do kvara nemamo najavu o tome, već kondukter najavi predsjedanje, nastane žamor, a ako smo bez pratnje to je nezgodna situacija jer ostajemo na nepoznatom terenu i moramo se snaći. Kad vlakom pristižemo na peron nikad ne staje na istom mjestu, svaki izlazak orijentacijski je nepoznat. Ključno je za slijepe i slabovidne osobe imati definiranu odredišnu točku. Ljudski pristup može biti nezgodan, nekad ne postoje loše namjere, ali se zaposlenici ne snađu i daju nam informacije koje nama nisu od značaja i bilo bi dobro provesti edukacije. – naglasila je.

- Vlak treba imati displej s najavama stanica, za nagluhe s aparatićima najave koje se čuju putem zvučnika, potrebno je postavljanje video zida sa znakovnim jezikom, ugradnja induktivne petlje. Bilo bi dobro da su oznake prema šalterima i peronima učestale, a moguća i kupnja karata putem tableta na šalteru- ukazala je Alma Zulim iz Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije te skrenula pozornost na teškoće s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe.

Dr. Mirjana Dobranović iz Udruge za promicanje istih mogućnosti (UPIM) govorila je o poteškoćama na koje nailaze osobe teže pokretljivosti, poput previsokih perona i nepostojanja dizala, a o poteškoćama s kojima se susreću osobe s invalidskim kolicima govorila je i majka osobe s invaliditetom Nadica Bijelčić.  

Tijekom druženja isprobana su i nova aplikativna rješenja koja su izrađena kako bi se osobama s poteškoćama omogućilo lakše i kvalitetnije korištenje željezničkim putničkim prijevozom, a nakon sastanka snimljena je i milenijska fotografija ispred vlaka te je demonstriran rad jedne od trenutačno deset mobilnih platforma HŽ Infrastrukture, koji se nalaze na najfrekventnijim kolodvorima i mogu ih koristiti osobe s invaliditetom u kolicima.

 

05.12.2022 13:44:00

Facebook Twitter Instagram