Vijesti

U Sibinju održana uspjela pokazna vježba Civilne zaštite

Pod nazivom 'Sigurnost i zaštita Sibinj 2018.' u Sibinju je danas održana kompleksna pokazna vježba civilne zaštite općine Sibinj, u koju su bile uključene sve žurne službe općine, policija, Hitna pomoć, vatrogasci, HGSS-ovci, članovi Crvenog križa.

Načelnik stožera Civilne zaštite Općine Sibinj,  Tomislav Topalović rekao nam je da je vježba pripremljena  na osnovu pretpostavke potresa koji je pogodio područje općine Sibinj. Uz to je došlo do požara na zgradi osnovne škole i urušavanja dijela objekta. Alarmirane su se sve žurne službe, policija, koja osigurava mjesto događaja, regulira promet, vatrogasci koji gase požar, hitna koja evakuira ozlijeđene osobe. Jednu osobu, koja je ostala pod ruševinom, pronašao je obučeni potražni pas, a spašavali članovi HGSS-a. 

Načelnik općine Sibinj Josip Pavić je istaknuo da je održavanje ovakvih vježbi dužnost svih općina, gradova i županija - Cilj je današnje vježbe, uz sudjelovanje svih žurnih službi s kojima imamo odličnu suradnju, pokazati mještanima da se mogu osjećati sigurno. Vježba je održana u školi, jer djeca moraju znati kako se ponašati u kriznim situacijama, a možda će se netko od njih danas, sutra odučiti biti članom neke od žurnih službi. Kontinuirano ulažemo u civilnu zaštitu, pa su u skladu s tim ove godine svi članovi postrojbe civilne zaštite prošli edukaciju prve pomoći, kupili smo 12 novih pumpi za vodu u slučaju poplava.- 

Pavo Baričić, voditelj županijskog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje pohvalio je općinu Sibinj na angažmanu - Škola je idealno mjesto za vježbu, a sve škole imaju obavezu svake druge godine obavezu provoditi vježbu, no to bi trebalo provoditi i na ustanove, bilo sportske ili koncertne dvorane, gdje god su veće koncentracije ljudi. Prvu pomoć trebali bi znati pružiti svi građani, od škola do radnih organizacija, jer u kriznim situacijama, ili u svakodnevnom životu to je vrlo bitno.- 

Vježba je nakon svečanog postrojavanja svih žurnih službi uključenih u akciju, uspješno provedena, a nakon vježbe, svi su nazočni imali priliku pogledati izložbu opreme žurnih službi.

08.10.2018 19:00:34

Facebook Twitter Instagram

Foto galerija