Vijesti

Ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi

 U Velikoj vijećnici županijske uprave danas su potpisni ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije. Ugovore je sa  59 korisnika u ime Brodsko-posavske županije potpisao župan Danijel Marušić. Podsjetimo kako je od strane 59 korisnika pristiglo i obrađeno 80 zahtjeva za potpore po osnovi tri mjere za što će biti isplaćeno 475.000,00 kuna.

Cilj Programa potpora malih vrijednosti u poljoprivredi je održati postojeću razinu proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zbog povećanja brojnosti grla na području Brodsko-posavske županije, a time i stvaranju viška kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće i inozemno tržište uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID – 19. Također, jedan od ciljeva je pružiti potporu mladom poljoprivredniku koji je nositelj i obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran je kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za unaprjeđenje poljoprivredne djelatnosti, a stariji od 18 i mlađi od 40 godina  na dan podnošenja Zahtjeva za potporu. Programom se želi osigurati i provedba umjetnog osjemenjivanja krava koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem, te sufinanciranje kupnje dvije doze sjemena nerasta za jedan ciklus osjemenjivanja jer je tehnološki opravdano dvokratno osjemenjivanje.

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu na razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 2.100.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Brodsko-posavske županije u 2021. godinu iz ovog Javnog poziva za MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva- krava prvotelki, svih pasmina je do 100.000,00 kuna, odnosno za MJERU 1.3. i  MJERU 1.6.  do 10.000.00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2021. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

15.07.2021 12:54:31

Facebook Twitter Instagram