Vijesti

Usvojen Proračun Brodsko posavske županije za 2024.

 Sjednica Županijske skupštine, kojom je predsjedavao Pero Ćosić,  održana je danas u Velikoj vijećnici Županijske uprave s početkom u 10,00 sati. Usvajanjem Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice koji je dopunjen s dvije točke -prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti CTR-u za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava te prijedlogom godišnjeg plana rada sustava civilne zaštite i financijskim učincima, prešlo se na prvu točku, uobičajeni Aktualni sat.
U sklopu Aktualnog sata vijećnici su postavljali pitanja iz djelokruga rada Brodsko-posavske županije, infrastrukture, rada samouprave, poljoprivrede, gospodarstva, prometa i slično kao i ona koja nisu u neposrednoj ingerenciji Županije, no ona eventualno može posredovati u rješavanju problematike. Tako su na današnjoj sjednici postavljena pitanja o nabavci vozila za potrebe Brodsko-posavske županije za što je raspisan Javni natječaj, odnosno, s koliko je sredstava Županija sudjelovala u njihovoj nabavci i zašto se s obzirom na pristiglu ponudu natječaj nije poništio (Vujić); ima li Županija saznanja da li se u Domu za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu poštuje redoslijed upisa osoba starije životne dobi, kako je Županija pomogla svinjogojcima s obzirom na epidemiju afričke svinjske kuge (Klaić); koje obveze Županija ostaju  prema bolnicama s obzirom na činjenicu kako od 1. siječnja 2024. upravljanje županijskim bolnicama prelazi u državnu ingerenciju (Rubil); koji je opravdani razlog da se odluke koje usvoji Županijska skupština ne objavljuju u Službenom vjesniku kako bi sukladno odredbama mogle pravovremeno stupiti na snagu, kada je od Upravnog vijeća CTR-a zatraženo da se korigiraju koeficijenti s obzirom na donošenje nove odluke o visini osnovice koju je Upravno vijeće usvojilo prošle godine, s kime je potpisan ugovor o preventivnoj dezinfekciji zgrade Brodsko-posavske županije zbog COVID-19 slijedom provedene jednostavne javne nabave (Marijić); može li Županija pokrenuti inicijativu prema nadležnim institucijama za čišćenje korita rijeke Save koja zbog nakupina betona i mulja oštećuje obalu i nasip (Nikšić); s obzirom na to da je Grad Zagreb uputio Vladi apel za pomoć oko rješavanja problema odlaganja otpada kakav je stav Županije ako pristigne zahtjev za odlaganjem otpada u Regionalnom centru "Šagulje (Ribarić-Marjanović); ima li Županija informaciju kada bi mogla pristići sredstva na temelju Odluke o isplati naknade za štete na stambenim i višestambenim objektima nastaloj tijekom prirodne nepogode u srpnju 2023. (Odobašić); s obzirom na velike rashode  u zdravstvu planirane u Proračunu za 20204. da li se oni odnose na nova zapošljavanje, da li se nešto može učiniti po pitanju prijevoza 19 učenika iz općine Sibinj i Brodskog Varoša koji pohađaju OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" u Slavonskom Brodu, a koji su zbog zbog visokih troškova za Grad Slavonki Brod ostali  bez plaćenog prijevoza, može li se što učiniti po pitanju korekcije novog voznog reda vlakova HŽ-a zbog čega učenici s istočnog dijela županije te radnici koji rade u Slavonskom Brodu a dolaze s njenog zapadnog dijela imaju problema oko dolaska u škole,odnosno, na posao (Vidaković);
Na postavljena pitanja odgovarao je župan Danijel Marušić, dok će na neka vijećnicima biti odgovoreno pisanim putem. Sva pitanja i odgovori nalaze se u priloženoj audio-snimci Sjednice.

U sklopu današnje sjednice usvojen je i Program rada Županijske skupštine za 2024. godinu,  Odluka o osnivanju Savjeta mladih Brodsko-posavske županije te Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije u 2023. godini.
Zasigurno najbitnija točka današnje Sjednice bio je Prijedlog proračuna Brodsko-posavske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Pročelnica za proračun i financije obrazložila je kako je  konsolidirani Proračun Brodsko-posavske županije za 2024. godinu "težak"  90.389.832,10 EUR-a. što u odnosu na 2023. godinu  predstavlja smanjenje za 79.049.452,80 EUR-a ili 46,65 %. Razlog tom velikom smanjenju je izlazak općih bolnica Slavonski Brod i Nova Gradiška iz sustava proračuna Brodsko-posavske županije.   U Proračunu Brodsko-posavske županije u planskom razdoblju 2024.-2026. godine, planirani su i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, te rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode, primitke, rashode i izdatke.  Većinom glasova "ZA" Proračun je usvojen.

11.12.2023 16:33:22

Facebook Twitter Instagram