Vijesti

Vijećnici usvojili Županijski proračun za 2018. godinu

Završena je 5. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici između ostalih točaka raspravljali i o izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017. godinu a očekuje se i usvajanje Proračuna Brodsko-posavske županije za 2018. godinu kao i Projekcija za 2019. i 2020. godinu, koji je u svom iznosu od gotovo 745 milijuna kuna za iduću godinu dosada najveći. Po riječima pročelnika za proračun i financije dr.sc. Ivana Lukića, proračun je u ovom iznosu planiran uvažavajući smjernice novog Zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave, mogućnostima korištenja europskih sredstava kao relokacijom sredstava namijenjenih podmirenju dugovanja županijskih bolnica.

Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice uz nazočnost 39 od ukupno 42 županijska vijećnika, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić započeo je sjednicu uobičajenim Aktualnim satom tijekom kojeg su vijećnici postavili brojna pitanja iz djelokruga rada župana i njegovih suradnika. U fokusu vijećničkih pitanja bilo je vodocrpilište u Sikirevcima i njegova budućnost s obzirom da njime sada nezakonito upravlja Vinkovački vodovod uz suglasnost Hrvatskih voda, pa je pitanje županu o toj temi uputilo nekoliko vijećnika ( Berislav Balen, Mirko Duspara i Goran Knežević).

Župan Danijel Marušić odgovorio je da je prije tjedan dana održan sastanak koji je vodio generalni direktor Hrvatskih voda g. Đuroković, na tom sastanku su bili nazočni i gradonačelnici Slavonskog Broda i Vinkovaca, župan Vukovarsko srijemske županije, župan Brodsko-posavske županije, te predstvanici Vodovoda Slavonskog Broda i Vinkovaca. Sastanak je bio dosta iscrpan; prijedlog iz Vukovarske županije je da sve poslove kandidranja projekata obavlja Vodovod Vinkovci, na što nismo pristali i kategorički smo to odbili. Nakon duge rasprave zaključak je da bi se ipak trebalo ići u osnivanje poduzeća koje bi vodilo vodocrpilište do određenih vodomjera, a potom da nadležnost preuzmu vodovodna poduzeća Slavonski Brod i Vinkovci.

U fokusu vijćnićkih pitanja bio je i Projekt Slavonija i njegovi konkretni benefiti za razvoj ovog dijela Hrvatske pa tako i Brodsko-posavske županije. Župan Marušić pojasnio je kako Projekt Slavonija ne može uspjeti ako svi dionici ne budu aktivni, od općina, gradova, do gospodarstvenika. Jedan od efekata je projekt Kraći put do zdravlja koji će poboljšati zdravstvene usluge, obnova devet škola, kao i niz strateških projekata koji će sigurno otvoriti nova radna mjesta na području naše županije.

Briga o zdravlju, projekti s područja razvoja zdravstvene zaštite kao i financiranje prijevoza učenika srednjih škola koji je porastao i do 300 %, zakon o poljoprivrednom zemljištu i naknada šteta od elementarnih nepogoda samo su neke od tema današnjeg Aktualnog sata.

U tijeku je rasprava o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017. godinu. Pročelnik Lukić obrazlažući ovakav rebalans istaknuo je slijedeće: „U travnju 2016. godine obustavljen je proces sanacije županijskih bolnica. Tada jedna županijska bolnica iz tog je procesa izašla s dodatnih 100 milijuna kuna manje, a do kraja godine će se povećati na 130. Nije jasno kako će se taj manjak pokriti. Radi se o utopiji i takvih prihoda nema, a Županija ne može snositi manjkove koje su napravili drugi. Objedinili smo rashode i prihode zdravstvenih ustanova po nalogu Ministarstva, a nismo prihvatili prikaz nastalih manjkova. Županija s osam do deset milijuna kuna sudjeluje u proračunu brodske bolnice. Od 1. siječnja 2018. godine porez na cestovna motorna vozila naplaćuje se prilikom registracije vozila što je izvrsna vijest jer je prije naplata slijedila nekad tek u prosincu tekuće godine, a naplata je sad u nadležnosti Centra za motorna vozila pa će Županija tijekom cijele godine imati prihode i od tog dijela. Planirani prihodi i primici Proračuna povećavaju se za više od osam milijuna kuna što predstavlja povećanje od 1,3 posto u odnosu na prethodni plan, tako da će konačni proračun iznositi 626.782.783 kuna."

Nakon rasprave po klubovima i pojedinačne rasprave ovakav prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017 je usvojen

Usvojen je i  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017. godine. Pritom je glasovanje prošlo na sljedeći način: 23 vijećnika dignula su ruku za, deset protiv i sedam ih je bilo suzdržanih. Oko 15 i 15 usvojen je i prijedlog Proračuna za 2018. godinu.

Nakon iscrpnog obrazloženja Prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu,Prijedloga odluke o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2018. godinu kao i Prijedloga plana korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Brodsko-posavske županije za 2018. godinupročelnika Lukića, i rasprave po klubovima vijećnika i pojedinačne rasprave, vijećnici su predložili amandmane za koje su željeli uvrštavanje u Proračun za 2018. Nakon polasatnog razmatranja, od predloženih 26 amandmana ukupne vrijednosti preko 11 milijuna kuna, prihvaćena su 2 amandmana: za obnovu srpske pravoslavne crkve 50 000kn vijećnice Dijane Radojčić i za izgradnju Spomen parka hrvatskim braniteljima u iznosu od 100.000kn vijećnika Damira Principa. Zajedno s ova dva amandmana Proračun Brodsko-posavske županije za 2018. godinu usvojeno je jednoglasno sa 23 glasa „ZA", jer je oporbeni dio vijećnika prije glasanja napustio Sjednicu.

U nastavku dnašnje Sjednice koja je s radom završila nešto iza 16 sati, usvojene su i slijedeće točke:

 

 1. Prijedlog programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-posavske županije za 2018.

 2. Prijedlog programa javnih potrebPra u kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2018.

 3. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2018.

 4. Prijedlog programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima zdravstva i socijalne skrbi za koja se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2018.

 1. Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2018. godini

 1. Programi rada i financijski planovi za 2018. godinu:

 1. Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod

 2. Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

 3. Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije

 4. Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije

 5. Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod

 1. Program rada i Financijski plan za 2018. Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije

 2. Plan rada Županijske razvojne agencije – CTR d.o.o. Slavonski Brod za 2018. i Financijski plan za 2018.

 3. Program rada i Financijski plan za 2018. Turističke zajednice Brodsko-posavske županije

 4. Plan rada i FinPancijski plan Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije za 2018.

 5. Program rada i Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije za 2018.

 6. Izvješće o radu ureda u Bruxellesu

 7. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Brodsko-posavske županije u 2017. godini

 8. Prijedlog odluke o pristupanju Brodsko-posavske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

 9. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog komasacijskog povjerenstva Brodsko-posavske županije

Facebook Twitter Instagram