Vijesti

Voda u naselju Poljanska u općini Velika nije za piće!!!

OBAVIJEST O ODSTUPANJU OD PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU LOKALNIH VODOVODA

U svrhu monitoringa izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Poljanska na području općine Velika od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, ZZJZ Požeško-slavonske županije.

Temeljem izvršene analize, a u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20 ), te Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20 )

utvrđeno je da voda NE ODGOVARA maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga II Pravilnika

za područje: lokalne vodoopskrbe naselja Poljanska zbog: MIKROBIOLOŠKOG ONEČIŠĆENJA.
- Obavijest i preporuka za potrošače: Vodu za piće prije upotrebe obavezno prokuhati.

11.05.2020 14:13:53

Facebook Twitter Instagram