Vijesti

Vrijedna oprema za partnere u projektu JENTRAP

Završna konferencija projekta „JENTRAP" na kojem zajednički surađuju Grad Šabac iz Srbije i Brodsko-posavska županija održana je ovih dana u Šapcu. Ovaj projekt rezultat je istraživanja i studija koje su utvrdile manjkavosti i probleme u funkcioniranju i opremljenosti službi za hitne intervencije. Kako bi se u budućnosti omogućilo još adekvatnije djelovanje i rad službi zaštite i spašavanja osmišljen je i uspješno proveden projekt JENTRAP.

Brodsko-posavska županija je vodeći prijavitelj projekta: „Zajednički doprinos transnacionalnoj spremnosti za izvanredne situacije u slivu rijeke Save – JENTRAP" čija je provedba započela 9. studenoga 2016. godine i traje do 8.9.2018. godine. Nositelj projekta u Republici Srbiji je Grad Šabac, a kao partneri u provedbi projekta također sudjeluju CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o., Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije te Zavod za javno zdravlje Šabac.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 889.656,92 EUR sufinanciranog u iznosu od 80%, od čega udio na hrvatskoj strani iznosi 445.204,07 EUR. Projekt se financira iz IPA II Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013. Od ukupnog iznosa projekta, oko 70 % sredstava namijenjeno je za nabavu opreme za zaštitu i spašavanje od poplava.

Opći cilj projekta je postići transnacionalnu spremnost za obranu od poplava i smanjenje šteta od poplave u slivu rijeke Save. Specifični ciljevi projekta su: podržati djelotvornu pripravnost kriznih stožera za opasnost od poplava u Brodsko-posavskoj županiji i općini Šabac te podržati zajedničke poboljšane mjere sigurnosti i zaštite okoliša te sustav ranog upozorenja za površinske vode.

Kao ciljane skupine projekta istaknuti su krizni stožeri – Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije i Krizni štab Grada Šabca te njihovi ključni zavodi: Zavod za javno zdravstvo, Zavod i službe za hitnu medicinu, spasilačke službe i timovi, vatrogasne postrojbe, nevladine organizacije, lokalne i regionalne vlasti u slivu rijeke Save.

Rezultati ostvareni provedbom ovog projekta su unaprijeđeni tehnički i operativni kapaciteti kriznih stožera, poboljšan monitoring okoliša i spremnost nadležnih službi za krizne situacije, a građani su upoznati s načinima postupanja i prekograničnim odnosima u izvanrednim situacijama.

Tijekom provedbe projekta održane su ukupno 4 tematske radionice za 4 definirane skupine: logistička, strateška, spašavanje iz vode i hitne intervencije, 2 treninga o izvanrednim situacijama, procjeni ugroženosti, planiranju i provođenju mjera pripravnosti i planovima zaštite i spašavanja u istima teoretski te kroz primjere dobre prakse, 2 terenske pokazne vježbe, izdan je priručnik o postupanju u izvanrednim situacijama

U sklopu projekta nabavljene su dvije nove visokotlačne pumpe za potrebe Stožera civilne zaštite BPŽ kapaciteta 310 litara po sekundi s visinom dobave od 14 metara ukupno vrijedne 715.000 kuna. Također, nabavljena je i oprema za Hrvatski zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u vrijednosti preko 99.000 EUR; oprema za HGSS i ronioce koja se sastoji od gumenog čamca s prikolicom, logističke prikolice, generatora, reflektora, šatora, kajaka, UT nosila s opremom, opremom za ronjenje, suhim odijelima i drugim u vrijednosti iznad  36.000 EUR; oprema za pomoć za Zavod za hitnu medicinu BPŽ koja se sastoji od torbi za trijažu, ovratnika i ploča za imobilizaciju kralježnice s pojasevima i fiksatorima glave, nosila, setova za imobilizaciju udova i liječenje opeklina te 100 defibrilatora s elektrodama vrijednosti iznad 57.000 EUR, kao i informatička oprema za članove projektnog tima i predstavnike partnerskih institucija na projektu.

U svrhu poboljšanja vidljivosti i promocije projekta dizajnirani su, izrađeni i distribuirani promotivni letci i plakati i ostali promotivni materijal, projekt je promoviran kroz TV i radijske reportaže te novinske članke. 

Facebook Twitter Instagram