Vijesti

Za izradu prostornih planova nove generacije osigurano 11 milijuna eura

 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine s današnjim je danom objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, u okviru ulaganja C2.3.R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. 

Ovim Pozivom potiče se izrada prostornih planova nove generacije čime će se olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostava platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenje građanima, poslovnim subjektima i investitorima.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva, u unaprijed određenom roku, odnosno najkasnije do iskorištenja alokacije Poziva. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.
 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su: 

 • jedinice lokalne samouprave;
 • Grad Zagreb. 

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na: 

 • Izradu i donošenje prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
  • Prostorni plan uređenja grada odnosno općine
  • Generalni urbanistički plan
  • Urbanistički plan uređenja 
 • Izradu izmjene i dopune prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
  • Prostorni plan uređenja grada odnosno općine
  • Generalni urbanistički plan
  • Urbanistički plan uređenja

 

 • Transformaciju prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
  • Prostorni plan uređenja grada odnosno općine
  • Generalni urbanistički plan
  • Urbanistički plan uređenja

 
Unošenje projektnih prijedloga putem sustava NPOO fondovieu je omogućeno od 15. siječnja 2024. godine dok će podnošenje projektnog prijedloga u sustavu NPOO fondovieu biti moguće od 01. veljače 2024. godine od 10:00 sati. Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva. 

Poziv se zatvara 30. lipnja 2024. godine u 16:00 sati ili iscrpljenjem financijske alokacije Poziva, ovisno što nastupi ranije.

15.01.2024 16:58:58

Facebook Twitter Instagram