Vijesti

Započela edukacija građana o smanjenju rizika od katastrofa

 

Započela je edukacija građana u kojoj je po prvi puta prezentiran simulator potresa nabavljen u sklopu projekta „Na putu smanjenja rizika od katastrofa“.

Cilj ovog projekta i kampanje edukacija i podizanje svijesti javnosti, posebno djece i mladih, ali i njihovih učitelja o potrebi smanjenja rizika od katastrofa.
Projekt je prezentiran i na središnjem gradskom trgu u Slavonskom Brodu, u organizaciji brodske Službe civilne zaštite.
 Projektom, vrijednim oko 2 milijuna eura, sufinanciranim kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, napravljeno je puno u smislu podizanja svijesti javnosti, od izrade raznih edukacijskih materijala o smanjenju rizika, uključujući i priručnik za nastavnike, izrade promotivnih filmova prilagođenih dječjem uzrastu, kao i nabave edukacijskih modela za simulacije katastrofa, rečeno je na predstavljanju.

Kampanjom, koja je dio projekta „Na putu smanjenja rizika od katastrofa“ i provodi se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, će biti obuhvaćen 21 grad u Hrvatskoj.

Nakon Zagreba, simulator potresa će se predstaviti i u Rijeci, Osijeku i Splitu, a u ostalim županijama i gradovima će se održati zanimljive prezentacije gdje će se mladi s pomoću edukacijskih modela poplave, potresa i erozije upoznati s prijetnjama i neočekivanim situacijama, a svi građani moći će se informirati kako i sami mogu doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa.

Projektom "Na putu smanjenja rizika od katastrofa" educira se djecu i javnost o mogućnostima smanjenja rizika od katastrofa i prilagodbe okolišnim izazovima te sposobnosti reagiranja kako bi se izbjegla stradanja ljudi i štete. Usvojenim znanjem i pripremljenošću, građani mogu utjecati na rizike te izbjeći i smanjiti stradanja i štete.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija, a vrijednost projekta je 1.925.406,64 EUR.


07.11.2023 17:39:20

Facebook Twitter Instagram