Vijesti

Završena energetska obnova zgrade Policijske uprave Požeško-slavonske

 Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekta „Energetska obnova zgrade Policijske uprave požeško-slavonske, na adresi Josipa Runjanina 1, 34000 Požega“ na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.
Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).
Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganje u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 Policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata (25 projekata) energetske obnove sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 101.033.711,29 kn.
Dana 20. prosinca 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta energetske obnove policijske uprave Požeško-slavonske.
Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 7.339.728,75 kn (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 6.596.651,00 kn (s PDVom), dok dodijeljena bespovratna potpora iznosi 4.023.772,48 kn (s PDV-om).


Ukupna vrijednost projekta sukladno stvarnim ugovorenim vrijednostima iznosi 8.412.486,51 kn (s PDV-om).

Svrha provedbe projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.

09.11.2020 11:10:25

Facebook Twitter Instagram