Vijesti

Zeleni tjedan ove godine i u Brodsko posavskoj županiji

Zeleni tjedan Europske unije je godišnje događanje posvećeno okolišnim politikama Europske unije, a ove godine se održava od 13. do 17. svibnja. Organizira ga Glavna uprava za okoliš Europske komisije s ciljem poticanja debate i diskusije o okolišnoj politici Europske unije u široj javnosti i među sektorima na koje utječe. Središnji događaj je summit u Bruxellesu koji će se održati od 15. do 17. svibnja. U partnerskim događanjima, koja se odvijaju diljem Europe od travnja do lipnja, a u koje se ove godine uključila i Brodsko-posavska županija, bit će organizirano niz aktivnosti koje će promovirati europsku ekološku mrežu Natura 2000, zaštićena prirodna područja i implementaciju okolišnih politika EU. 

Kao fokus središnjeg partnerskog događaja na području Brodsko-posavske županije, u suradnji s Javnom ustanovom Natura Slavonica, odabrana je europska ekološka mreža Natura 2000. Natura 2000 u Hrvatskoj je zaživjela 2013. godine ulaskom u Europsku uniju, a proglašena je temeljem Direktive o očuvanju divljih ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) i Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). U Brodsko-posavskoj županiji broji 16 područja. Natura 2000 ima veliki utjecaj na zaštitu prirode na području Brodsko-posavske županije, ali i na druge sektore poput prostornog planiranja, šumarstva i poljoprivrede. Ovogodišnje partnersko događanje uključuje niz aktivnosti od kojih izdvajamo sljedeće:

 

  • izložba fotografija Natura 2000 područja i zaštićenih područja u Brodsko-posavskoj županiji;  
  • seminar za stručnjake i zainteresiranu javnost s temom značaja i implementacije Nature 2000 u Brodsko-posavskoj županiji te njezina utjecaja na zaštitu prirode, prostorno planiranje, šumarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj;  
  • biciklijada Nova Gradiška – posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik;  
  • vođene ture za djecu i zainteresiranu javnost u Natura 2000 područjima Brodsko-posavske županije.

 

Suorganizatori svih ovogodišnjih aktivnosti partnerskog događanja Zelenog tjedna Europske unije u Brodsko-posavskoj županiji su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Nova Gradiška, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija.

Program Zelenog tjedna Europske unije u Brodsko-posavskoj županiji, planiranog za razdoblje od 18. do 27. svibnja 2019., možete pogledati na sljedećoj poveznici:

NaturaNow – program u privitku


NaturaNow – programNaturaNow – program

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

25.03.2019 16:13:59

Facebook Twitter Instagram