Vijesti

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA O MIGRANTIMA, KOMARCIMA I PONOVNO O POSTAVLJANJU KRIŽA U VIJEĆNICI

 Samo dva tjedna nakon održane prethodne sjednice Županijske skupštine, vijećnici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije zasjedali su još jednom i, na 14. sjednici,  raspravili i usvojili 15 točaka dnevnog reda.  Zapisnik prethodne sjednice vijećnicima je dostavljen neposredno prije početka zasjedanja, zbog čega je radni dio započeo stankom.  Nakon usvajanja Zapisnika s prethodne sjednice, zasjedanje je nastavljeno Aktualnim satom, na kojemu su vijećnici postavili više pitanja o otpadu i njegovu zbrinjavanju, migrantima, komarcima, ali i o postavljanju križa u vijećnici. 

Nakon što su jednoglasno prihvatili prijedlog točke vezane uz kadrovska rješenja, a među kojima se nalazilo i prihvaćanje ostavke Mile Perkovića na mjesto suca porotnika, vijećnici Županijske skupštine većinom glasova prihvatili su i sve ostale točke Dnevnog reda.

Skupština je radom završila u 12.30 sati. 


          Aktualni sat

 1. Kadrovska pitanja
 2. Prijedlog odluke o rasporedu financijskog rezultata Brodsko-posavske županije za 2018.
 3. Prijedlog odluke o lokalnim porezima Brodsko-posavske županije
 4. Izvješće o radu CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije d.o.o. Slavonski Brod za 2018. godinu i Izvješće o radu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2018. godinu i Financijsko izvješće za isto razdoblje
 5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije za 2018. godinu
 6. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Brodsko-posavske županije za 2018. godinu
 7. Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu
 8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoja Brodsko-posavske županije
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije – davanje suglasnosti
 10. Godišnjak 2018. godine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice Nova Gradiška
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice „Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
 13.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
 14. Odluka o sklapanju  Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  iz prioritetne osi 10 – tehnička pomoć OPKK 2014. – 2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora „Podrška kapacitetima Brodsko – posavske županije – davanje suglasnosti
 15.  
  1. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
  2. Plan zaštite od požara

Facebook Twitter Instagram