Vijesti

Međunarodni dan primalja 2021. - Primalje su važne

 5. svibnja obilježava se Međunarodni dan primalja.

Primaljstvo je jedna od najstarijih medicinskih struka, a prema zapisima iz povijesti medicine briga o rodiljama bila je i pokazatelj društvenog razvoja još od antičkih vremena. 

Prva primaljska škola u Hrvatskoj je osnovana 1786. godine u Rijeci pod vodstvom riječkoga kirurga Jakoba Cosminija. Primaljsko učilište je počelo s radom 1877. godine u sklopu Opće i javne bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu.

Kontinuitet školovanja primalja prekinut je 1987. godine kada je školovanje za primalje ukinuto, nakon 110 godina uspješnog djelovanja ove škole. Ubrzo je na ginekološkim odjelima i u rodilištima uočen nedostatak ovoga osoblja te je nakon protesta mnogih uglednih liječnika ginekologa i na traženje strukovnih udruga 1991. godine opet otvorena Škola za primalje u Zagrebu.

Hrvatski sabor 2008. godine usvaja Zakon o primaljstvu kojim se određuje djelatnost i djelokrug rada primalja te su prvi put u novijoj povijesti primalje priznata profesija koja danas ima i svoju udrugu i komoru.

Hrvatska komora primalja u prošloj godini imala je više od dvije tisuće 600 registriranih članica. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, njih oko 82 % radi u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, a 18 % u djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Primalja ima izuzetno važnu ulogu u pružanju potpore majkama za vrijeme i neposredno poslije poroda sudjelovanjem u vođenju poroda te poslije poroda svojim stručnim savjetima o postpartalnoj njezi i važnosti  dojenja za fizički i emocionalni razvoj djece. Ovu ulogu treba proširiti uključivanjem primalja u prenatalnu edukaciju odnosno provođenje trudničkih tečajeva i pripremu trudnica i njihovih partnera za roditeljstvo.

Veće ulaganje u primalje, koje su ključne za zdravlje majki i novorođenčadi, kao i za planiranje obitelji, moglo bi u svijetu spriječiti preko 80% svih smrti majki, mrtvorođenih i smrti novorođenih. Kada babica ili skupina primalja pruža skrb od trudnoće do kraja postnatalnog razdoblja, može se spriječiti gotovo četvrtina prijevremeno rođenih.

S obzirom na velik napredak perinatalne medicine, uvođenje brojnih novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, primalji je potrebna naobrazba na visokoškolskoj razini. U skladu s tim hrvatsko zdravstvo treba primalje koje će vladati znanjima i vještinama zdravstvene njege, ali i visokoobrazovane primalje za područje upravljanja i rukovođenja, javnog zdravstva i školovanja. Jedan od glavnih ciljeva primaljstva u Hrvatskoj je povećanje obrazovnih kapaciteta za visoko školovanje primalja te naglašavanje važnosti dobro educirane primalje u unaprjeđenju zdravlja majki i novorođenčadi prije, za vrijeme i poslije poroda.

Međunarodni dan primalja su čestitale Renata Moric - prvostupnica sestrinstva - glavna sestra Odjela za ginekologiju i opstetriciju brodske Opće bolnice te Ljiljana Medved, prvostupnica primaljstva - predsjednica Podružnog vijeća Hrvatske komore primalja Brodsko posavske županije:

Foto: https://www.nursingtimes.net/

 

04.05.2021 18:44:00

Facebook Twitter Instagram