Vijesti

HDZ i koalicijski partneri; PROMJENAMA ŽELE ONEMOGUĆITI RAD NAŠIH VIJEĆNIKA

Na konferenciji za medije Klub vijećnika HDZ-a i koalicijskih partnera u Gradskom vijeću grada Slavonskog Broda upozorio je na opasnosti koje proizlaze ih najavljene promjene i izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Loše i nedemokratske promjene najavljene su od strane predsjednika Gradskog vijeća, Stribora Valenta, a najvažnija se promjena odnosi u pogledu vremenskog kraćenja tzv. aktualnog prijepodneva u 60-minuti aktualni sat.

Novim izmjenama Poslovnika o radu, rad vijećnika je još više onemogućen

Predsjednica Kluba vijećnika HDZ-ova vijećnica gospođa Anita Holub otvorila je konferenciju i objasnila razloge sazivanja konferencije: -Naša bojazan je s obzirom na naša dosadašnja iskustva opravdana, a odnosi se na naš rad u Gradskom vijeću kao oporbenih vijećnika. Želimo upozoriti na promjene koje dolaze u obliku prijedloga u vezi izmjene Poslovnika o radu, gdje mislimo da su naša vijećnička prava već i do sada bila teško kršena i narušena, a s novim izmjenama naš rad još više onemogućen.

Namjera je Predsjednika vijeća onemogućiti svim vijećnicima oporbe postavljanje pitanja o radu Gradonačelnika

Na ovu temu predsjednica Hrvatske stranke prava, gradska vijećnica Ilijana Vrbat Pejić istaknula je: Prijedlog ukidanje aktualnog prijepodneva nije obrazložen kako Poslovnik nalaže pa možemo zaključiti da je namjera Predsjednika vijeća onemogućiti svim  vijećnicima oporbe postavljanje pitanja o radu Gradonačelnika, s obzirom da većina vijećnika  vladajućih vrlo rijetko postavljaju pitanja. U ime građana koji su nas izabrali kao svoje predstavnike, predlažemo povlačenje točke Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća u ovakvom obliku s dnevnog reda sjednice jer ako je odabir vijećnika na vlasti šutnja i neaktivnost, naš nije!

Nije ograničeno vrijeme za postavljanje pojedinog pitanja, tako da vladajući mogu uzeti samo za sebe cijelo vijećničko vrijeme za pitanja

Što se točno mijenja, i kako bi zaista bio onemogućen rad vijećnika izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća objasnio je dr.sc. Ante Cvitković, vijećnik u Gradskom vijeću: -U Poslovniku nije ograničeno vrijeme odgovora na pojedino vijećničko pitanje, drugi gradovi u svojim poslovnicima o radu gradskih vijeća imaju ograničen odgovor na vijećničko pitanje kao što imaju ograničeno vrijeme za postavljanje vijećničkih pitanja. Jednostavnom matematikom: 60 minuta a 25 vijećnika, nema baš prostora za postaviti pitanja na koje bismo htjeli odgovore. Bitno je istaći i da u samom Poslovniku nema tumačenja što biva s pitanjima koje bi htjeli postaviti na toj sjednici Vijeća ukoliko vrijeme od sat vremena prođe, ta pitanja će biti prema važećem Poslovniku nepostavljena i neće se dobiti odgovori na njih.

Šokantno je da prednost imaju pisana pitanja!

Nastavio je: Prednost pri postavljanju pitanja i odgovaranju imaju pisana pitanja, drugim riječima od trenutka kada nam se pošalju materijali počinje zapravo nekakva utrka da bismo mi u tih 60 minuta stigli postaviti pitanja, to je potpuno nepotrebno.

Ako se ne povuče, ići ćemo s amandmanima!

Vijećnik Cvitković najavio je da se ukoliko se ne prihvati točka o povlačenju prijedloga vijećnici će se boriti za svoja prava amandmanima: -Ukoliko se ne prihvati točka o povlačenju prijedloga mi ćemo ići s amandmanima, koji će ići u smislu ograničavanja vremena i za odgovor i reguliranja što će biti s pitanjima koja nisu uspjela dobiti odgovore na tekućoj sjednici Gradskog vijeća.

Može se dogoditi da po novom Pravilniku, oporba ne dobije niti jednu minutu za pitanja

Nezavisni vijećnik Boro Grubišić dodao je kako je jučer prije konferencije održana sastanakOdbora za statut i poslovnik na kojem je da nekoliko prijedloga da se ovako predloženi Poslovnik izmjeni. Objasnio je – Pokušao sam popraviti štetu. Predložio sam da gradonačelnik na pisani upit odgovori u pisanom obliku i ostavi vremena za pitanja koja se postave usmeno, a ne odmah na aktualnom satu. Drugi prijedlog je bio da se i nakon sat vremena, ostavi mogućnost vijećnicima koji nisu stigli na red ,da na sljedećoj sjednici imaju pravo prvi postaviti pitanje. No, i to je odbačeno.- kazao je Grubišić podsjećajući da je sve ovo prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Stribora Valente.

28.11.2018 18:11:15

Facebook Twitter Instagram