Vijesti

Održan sastanak ravnatelja osnovnih i srednjih škola s predstavnicima Županije

 -U sklopu današnjeg sastanka ravnatelja osnovnih i srednjih škola s predstavnicima Brodsko-posavske županije, raspravljalo se o do sada učinjenom u pogledu razvoja školstva, realiziranim aktivnostima u obrazovanju u 2018. godini kao i o smjernicama daljnjeg razvoja u 2019. godini.

Zamjenik župana Damir Mirković, osvrnuo se na proteklu godinu naglasivši kako je u pogledu obrazovanja učinjeno zaista mnogo. Izrazio je zadovoljstvo činjenicom kako je zaživio projekt koji je prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, te je tako brodska Tehnička škola postala regionalni centar kompetentnosti za strojarstvo. Kroz ovaj projekt, stvorena je platforma koja će omogućiti kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje novih kadrova u gospodarskom sektoru.

Također, rekao je Mirković, u visokoj fazi realizacije je projekt uspostave edukacijsko demonstracijskog inteligentnog centra u Slavonskom Brodu.U kontekstu razvoja školstva i poboljšanja školskih obrazovnih uvjeta, može se pridodati i činjenica kako je u 2017. do kraja 2018. uloženo čak 45 milijuna kuna u projekte energetske obnove škola kojima je Županija osnivač. Značajne uštede koje se ostvaruju u grijanju, tako mogu biti preusmjerene na druge potrebe i projekte u poboljšanju uvijeta školovanja.

Projekt „Inovativnim umom do pametnih škola" ili skraćeno Pametne škole koji je Brodsko posavska županija i Tuzlanski kanton u Bosni i Hercegovini u suradnji s Centrom za razvoj i podršku iz Tuzle, zagrebačkom Zelenom akcijom i Brodskim ekološkim društvom zajednički provodila , također je dao odlične rezultate. Obnovljeno je 7 osnovnih i srednjih škola, a kroz projekt stvorena je i svijest o značaju ekologije i zaštite okoliša. Pozitivan ishod ovog projekta, najavio je Mirković, rezultirao je iniciranjem novog projekta „Pametne škole 2".

Kao jedan od bitnih projekata Brodsko-posavske županije u pogledu razvoja školstva, na današnjem sastanku spomenut je i program „EUREKA - Rad s darovitom djecom". Riječ je o projektu vrijednom 966.017,85 kuna, financiranom iz Operativnog programa učinkovitosti ljudskih potencijala.Pripremu projekta radio je CTR – razvojna agencija Brodsko-posavske županije, a osim Brodsko-posavske županije koja je nositelj projekta, kao partneri su i šest srednjih i četiri osnovne škole s područja županije. Rad s darovitom djecom uspješno rješava sistematsko identificiranje i individualizirani rad s darovitom djecom. Odabirom učenika i odgojno obrazovnih djelatnika u 10 osnovnih i srednjih škola BPŽ i nastavkom aktivnosti iz prijašnjih projekata slične tematike (STEM genijalci) ojačat će se kapaciteti projektnih partnera za prepoznavanje i rad s darovitim učenicima u STEM i ICT područjima znanosti što je preduvjet za njihov daljnji akademski razvoj.

U prošlom razdoblju vodila se i briga o djeci s teškoćama u razvoju pa je tako kroz projekt „S osmjehom u školu" u dvije godine provođenja osigurano gotovo 50 novih radnih mjesta za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školama s područja Brodsko-posavske županije Sredstva su utrošena na selekciju osoba za pomoćnike u nastavi i njihovo uvođenje u rad s učenicima s teškoćama u razvoju kao i rad pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju. U nekim školama Brodsko-posavske županije, u Vrbovi, Cerniku, Gimnaziji u Novoj Gradiški te u Srednjoj školi „Matija Antun Reljković" u Slavonsko Brodu provodi se i program "Škola za život".  Ovaj eksperimentalni program kurukularne reforme za koju je odabrano ukupno 72 škole, na području Republike Hrvatske i između ostalog uključuje i opremanje škola (ono što pojedina škola treba: sportski rekviziti, kemijski i fizikalni laboratorij, tehnička oprema, glazbeni instrumentarij, informatička oprema), besplatni pristup internetu te tableti za učenike i tableti ili prijenosna računala za učitelje i nastavnike – podrška svih telekomunikacijskih tvrtki, promjene okruženja za učenje, a uz sve to nema dodatnog financijskog opterećenja za škole jer financiranje provođenja programa osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz triju izvora:Državnoga proračuna,Europskoga socijalnog fonda, Programa potpore strukturnim reformama.

Zamjenik župana Damir Mirković zaključio je kako sve mjere i radnje koje se poduzimaju u svrhu razvoja školstva, uključujući i tekuće investicije i održavanje idu u smjeru poboljšanja i usklađivanja gospodarskog i obrazovnog sektora te u konačnici zaustavljanju negativnog trenda odlaska mladih i obrazovanih kadrova u druge zemlje.

U sklopu današnjeg sastanka, predstavnici Hitne medicinske službe svim sudionicima podijelili su prigodne kalendare koji su,svojim sadržajem, namijenjeni osvješćivanju javnosti o važnosti pružanja prve pomoći od strane laika jer je to prva karika u lancu zbrinjavanja hitnih medicinskih stanja. Svaki mjesec na kalendaru ima svoju temu iz pružanja prve pomoći.Želja im  je potaknuti nastavnike da sa svojim učenicima jednom mjesečno obrade temu iz prve pomoći koja je za taj mjesec aktualna. 

Na kraju današnjeg sastanka, zamjenik Mirković uputio je zahvalu svim ravnateljima na uspješnoj suradnji i zajedničkim naporima na revitalizaciji i unapređenju školstva na području Brodsko-posavske županije.

20.12.2018 15:09:24

Facebook Twitter Instagram