Vijesti

Uz 25. rujna - dan brodskog Sveučilišta osnovan sveučilišni Savjet

Konstituirajućom sjednicom Savjeta Sveučilišta u Slavonskom Brodu te potom zajednčkom sjednicom Savjeta i Senata, svečano je obilježen dan slavonskobrodskog Sveučilišta. Ovime su završeni cjelotjedni programi, koje je Sveučilište organiziralo povodom obilježavanja prve godišnjice osnutka.

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta, za predsjednika Savjeta je izabran Darko Katić, član uprave ĐĐ Montaže:

Na svečanom obilježavanju Dana Sveučilišta, rektor Samardžić je izvrSnim studentima dodijelio i priznanja za njihove uspjehe..

Podsjetimo, Sveučilište u Slavonskom Brodu je osnovano Zakonom o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu, 25.rujna 2015.

Sveučilište je počelo obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar, 3.8.2020.
 
 
 
Djelatnost Sveučilišta je:
– visoko obrazovanje
– ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
– ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u skladu sa zakonom koji regulira visoko obrazovanje
– ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja
– ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih
– obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima
– obavljanje ostalih znanstvenih i stručnih poslova
– izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada
– izrada stručnih mišljenja i vještačenja
– cjelovito zadovoljenje potreba studentskog standarda
24.09.2021 17:30:48

Facebook Twitter Instagram