Vijesti

Zagreb domaćin prvog kongresa mladih Roma

Prvi kongres mladih Roma, prvotno otkazan uslijed pandemije koronavirusa, održat će se od 9. do 11. listopada u Zagrebu.

Organizator Kongresa SRRH “KALI SARA” planira po prvi puta okupiti okupiti mlade Rome iz Hrvatske i regije kako bi im se pružila prilika na jednom mjestu raspravljati o njima važnim temama, od obrazovanja, zapošljavanja do stanovanja. Ove teme aktualne su i za mlade općenito u Hrvatskoj koje muče problemi prelaska iz obrazovnog sustava u na prvo zaposlenje, koja ujedno za sobom povlače i pitanje rješavanja stambenog zbrinjavanja.

Planirano je gostovanje relevantnih aktera iz obrazovnog, radnog i stambenog sektora, a mladi će kroz dvodnevni program imati priliku sudjelovati u debatama, okruglim stolovima i radionicama tebogatom kulturnom programu.

PETAK 09.10.2020 

13:00h – Dolazak u Hotel International

14:00h – Prijava u Hotel International i smještaj po sobama

15:00h – Ručak

16:30h – Otvaranje Prvog kongresa mladih Roma

·       pozdrav Organizacijskog odbora, Veljka Kajtazija i Suzane Krčmar

·       pozdrav gostiju Kongresa (mr. sc. Zdeslav Milas- prodekan za nastavu Visoke škole Edward Bernays,  univ. spec. pol. Alen Tahiri- ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)

·       glazbeni nastup (Dario Bogdan na kontri i Marina Horvat na harmonici: Vittorio Monti- Czardas)

·       predstavljanje programa Kongresa

17:30h – Predavanje: „Mogućnosti rješavanja stambenog pitanja mladih Roma“,    (predavač: Nikola Mažar, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske)

18:15h – Predavanje: „Obrazovanje mladih Roma u RH“, (predavač: Nandor Čapo, načelnik sektora za nacionalne manjine pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja)

19:00h – Pauza

19:15h – Rasprava

19:30h – Večera

20:30h – Zajedničko druženje u hotelu uz laganu glazbu

  

SUBOTA 10.10.2020

07:00h – Doručak

09:30h –  Predavanje: „Proaktivno djelovanje mladih Roma u zajednici i stanovništvu, podtema popis stanovništva“, (predavačica: poduzetnica Ivona Beus-Richembergh)

10:15h – Radionica: „Izrada kvalitetnog životopisa i zamolbi za posao“,                  (voditeljica: poduzetnica Ivona Beus-Richembergh)

11:00h –  Pauza za kavu

11:15h – Rasprava: „Uključivanje mladih Roma u političko djelovanje“,                (predavač: saborski zastupnik Veljko Kajtazi)

12:15h – Predavanje: „ Mjere i programi zapošljavanja i samozapošljavanja“,        (predavač: Dragan Dražetić, viši stručni savjetnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

13:00h – Ručak

14:30 – Predstavljanje najboljih praksi organizacija mladih Roma iz regije i Hrvatske

·       14:30 – 14:40h - KALI SARA

·       14:40 -14:50h - Rom HR – zapošljavanje mladih Romkinja i Roma i pomoć romskoj djeci za vrijeme Korone

·       14:50 – 15:00h - Opre Roma -najbolje prakse iz Srbije

·       15:00 – 15:10h - TBC Klub mladih Roma Srbija ili aksiom BIH – najbolje prakse iz Bosne i Hercegovine

·       15:10 -15:20h - TBF Epeka, ili Romski akademski klub – najbolje prakse iz Slovenije

·       15:20 – 15:30h - NVO Mladi Romi – najbolje prakse iz Crne Gore

·       15:30 – 15:40h - Roma Versitas Makedonija – najbolje prakse iz Makedonije

15:40 – 16:00 Pitanja i odgovori

16:00h – Predavanje: „ Smisao učenja u 21. stoljeću“, (predavač: doc. dr. sc. Aleksandar Racz, prodekan za izdavaštvo ZVU)

16:45h – Pauza za kavu

17:00h – Predavanje:  „Program POS-a (temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji) kao mogućnost rješavanja stambenog pitanja“, (predavači: ispred Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama dipl. oec. Goran Golenić i dipl. oec. Ivan Paić)

18:00h – Tribina - Otvorena pitanja:

·       Status mladih u romskom društvu

·       Obrazovanje: rano napuštanje obrazovanje, prepreke za uključivanje u

obrazovanje

·       Rani brakovi i radno roditeljstvo

·       Zapošljavanje mladih Roma

19:00h – Večera

20:30h – Zabavni program

20:30h – 21:00h - glazbeni nastup (Dario Bogdan na kontri i Marina Horvat na harmonici - razne romske i klasične izvedbe)

21:00h – Neformalno druženje

  

NEDJELJA 11.10.2020 

07:00h – Doručak

09:00h – Zaključci Kongresa, podjela diploma, riječ organizatora

11:00h – Pauza/spremanje za odjavu iz hotela

12:00h – Odjava iz hotela

Izvor i foto: Phralipen.hr

 


 

09.10.2020 12:43:02

Facebook Twitter Instagram